De fleste kjører saktere enn fartsgrensa

Stadig blir vi gjort oppmerksom på at vi kjører fortere og fortere, og at farten på veiene øker. Samtidig viser Statens Vegvesens fartsindeks at gjennomsnittsfarten på norske veger faktisk ligger under hastighetsgrensene. Kan det da være så ille som vi blir fortalt?

Med unntak av på motorvei klasse A – altså motorvei med minst fire kjørefelt – ligger gjennomsnittsfarten både sommer (juni, juli og august) og vinter (desember, januar og februar) lavere enn hastighetsgrensene.

-- Likevel for mange som kjører for fort

I 50-sonene er for eksempel gjennomsnittsfarten 48,7 kilometer i timen om vinteren, og 49,6 km/t i sommermånedene. Er dette så fort, da?

-- Det er alt for mange som kjører for fort likevel, mener Vegdirektør Olav Søfteland. Nå gjennomsnittsfarten ligger nært opp til fartsgrensene er det ganske mange som kjører for fort – og mange som kjører veldig fort, fortsetter han.

De fleste kjører saktere enn fartsgrensa

  1. Så fort kjøres det der DU bor

Farten økes selv om ikke veiene forbedres

Som du kan se på Vegvesenets Internettsider, viser fartsindeksen også hvordan hastighetene på veiene har endret seg fra 1994 og fram til 1998 – som er de ferskeste offentliggjorte tallene. Klikk her for å komme til fartsindeksen.

Vi ser da at farten stort sett har økt, med unntak av gjennomsnittsfarten sommerstid i 50-sonene, som faktisk har sunket med 0,2 kilometer i timen i forhold til 1994. For øvrig ligger økningen fra 1994 til 1998, på mellom 0,3 km/t og helt opp til 4,3 km/t. De største fartsøkningene ser vi på veger med fartsgrense 90 km/t, og motorveg klasse A.

-- Vi må huske på at fartsøkningene ikke skjer som en følge av at veiene er blitt bedre. Endringer som følge av dette vil ikke være representert i fartsindeksen. Vi sammenlikner fartsendringene på veiene som er de samme, og som det ikke er gjort noen forbedringer på, forteller Søfteland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fartsøkning på 0,3 km/t på 4 år: Er det mye?

Men hvis vi forsetter med vårt eksempel på 50-sonene: Der har gjennomsnittsfarten på vinteren økt med 0,3 kilometer i timen på 4 år. Er dette mye?

-- Nei, jeg kan ikke kommentere et slikt enkeltstående tall. Dette må ses i sammenheng med spredning. Men det fartsindeksen viser, er at det er flere og flere som kjører for fort, sier Søfteland.

Ved kontakt med Kontor for trafikkanalyse i Statens Vegvesen får vi vite at de ikke har spredningstall som de kan gå ut med per i dag. De har derimot en del forsøkspunkter hvor de har begynt å registrere slike data. På sikt, etter hvert som måleapparatene oppgraderes, vil de kunne få slike data.