De beste og verste bilmodellene

Svenske Bilprovningen foretar kjøretøykontroller i vårt naboland. I fjor var tre millioner kjøretøy gjennom en slik kontroll, og på basis av det de fant der, kan de fortelle oss hvilke modeller som har flest feil og mangler -- og hvilke som det var minst trøbbel med.

Vi har tidligere i år omtalt en liknende rapport fra Tyskland, utført og utgitt av TÜV -- Technischen Überwachungsvereine. Til grunnlag for denne rapporten ligger to millioner biler. Svenske Bilprovningen kontrollerte i fjor 3 millioner personbiler, hvorav 53.350 biler ligger til grunn for den ferske listen over tre år gamle bilmodeller, altså 1996-modeller.

Begge har konsentrert rapporten rundt de 100 vanligste bilmodellene på sitt marked. Den tyske rapporten kunne rapportere om feil og mangler for tre år gamle, fem år gamle, syv år gamle, ni år gamle og elleve år gamle biler. Vår artikkel med resultatene av de tyske kjøretøykontrollene, kan du finne her.

Kjøretøykontroll påbudt også i Sverige

På samme måte som kjøretøykontroll er påbudt her hjemme, er det også påbudt hos søta bror i øst. Alle nye biler må inn til kontroll, og første gang er tre år etter at bilen ble tatt i bruk. Neste obligatoriske sjekk er når bilen er fem år gammel, og deretter må den inn til helsesjekk hvert eneste år resten av livet. I fjor ble rundt 3 millioner biler sjekket ved Bilprovningens verksteder, og det er dette materialet som ligger til grunn for deres ferske rapport, som også er tilgjengelig i bokform.

Fra 1 til 35 prosent ikke-godkjente modeller

For første gang har de nå offentliggjort data på modeller fra1996, som altså var inne til første obligatoriske helsesjekk i løpet av fjoråret. Totalt kontrollerte de 96.864 biler av årsmodell 1996 i fjor, og som grunnlag for listen som vi kan presentere i dag, ligger 53.350 kontrollerte biler.

Andelen biler med modellrelaterte feil -- feil som er såpass alvorlige feil at det ikke kan forventes at bileieren kan gjøre noe med det selv, og som førte til at bilen ikke ble godkjent ved kontrollen -- varierer fra 1 prosent som er tilfellet med Toyota Camry, og opp til 35 prosent av alle Audi A6 Avant diesel. For at modellene skal være representert i oversikten, må de ha resultater fra minst 75 biler.

Hvem er de beste og de verste?

Ser vi på alle bilmodellene fra 1996 som er oppgitt å ha en andel ikke-godkjente på mindre enn 5 prosent, er Toyota godt representert med både Camry, Corolla, Carina og Carina kombi innenfor 5 prosent-grensen. Ellers er Mercedes også representert med flere modeller: E200, E220, E230 T og C180.

Studerer vi motsatt ende av tabellen, og går inn på de som har en andel ikke-godkjente på over 20 prosent, ser vi at Volkswagen-produktene er godt representert med Audi A4 Diesel, VW Passat Variant Diesel, VW Caravelle, VW Sharan og Audi A6 Avant Diesel. De som ligger absolutt i bunnen er Ford Galaxy med en andel ikke-godkjente på 30 prosent, Pontiac Trans Sport med 34 prosent, Volkswagen Sharan med 34 prosent, og Audi A6 Avant diesel med 35 prosent.

Her finner du oversikt over 1996-modellene med feilprosent mindre enn 10 prosent, og her finner du liste over de modellene som har andel ikke-godkjente på over 10 prosent.

Sammenlignet med TÜV-rapporten

Det er også interessant å sammenligne slike rapporter fra forskjellige land. Sammenligner vi Bilprovningens funn på tre år gamle biler med tyske TÜV sine funn på tre år gamle biler, ser vi klare likheter. Blant de med lav feilandel hos både svenskene og tyskerne finner vi Mercedes E-klasse og C-klasse, Mazda 626 og Volvo 850. Blant de med høy feilandel, finner vi Chrysler Voyager veldig langt nede hos begge.

Her kommer du til Bilprovningens Internettsider.