Porsche Cayenne, Ford Focus og Toyota Prius er blant vinnerne i undersøkelsen
Porsche Cayenne, Ford Focus og Toyota Prius er blant vinnerne i undersøkelsenVis mer

De beste 5 år gamle bruktbilene

Listen over feil på 5 år gamle bruktbiler viser klare mønstre i hvilke bilmodeller som er mest feilfrie.

Svenske Bilprovningen kontrollerer hvert år mer enn 3 millioner bruktbiler i Sverige i henhold til en lang liste med typiske feil knyttet til blant annet bremser, hjuloppheng, karosseri og eksos. Slik får de en svært god oversikt over typiske modellrelaterte feil på de ulike modellene. Bilene deles inn i ulike aldersklasser og her presenterer vi listen over de 5 år gamle bruktbilene. Dette er en meget interessant aldersklasse.

For det første er det ganske mange av oss om har råd til å kjøpe biler i denne aldersklassen. For det andre har forskjellene på de gode og dårlige bilene fått utkrystallisert seg forholdsvis tydelig.

Se hele tabellen her

Store forskjeller

Og forskjellene mellom topp og bunn på listen er store. Mens ingen av de 103 kontrollerte eksemplarene av den beste modellen, Ford Focus, fikk feilanmerkninger, hadde nesten halvparten av de 75 kontrollerte eksemplarene av den dårligste modellen, Renault trafic, feil i henhold til Bilprovningens sjekkliste. Da skal det riktignok også nevnes at det er ulikheter i kjørelengde på disse bilene, men ikke nok til å forklare hele forskjellen.

Japanske biler best

Ford Focus kommer best ut av samtlige bruktbiler i Bilprovningens undersøkelse
Ford Focus kommer best ut av samtlige bruktbiler i Bilprovningens undersøkelse Vis mer


Ser vi på toppen av lista, er det én produsentnasjon som dominerer. 7 av de 10 beste modellene er japanske. Da er det heller ikke overraskende at Toyota er det dominerende enkeltmerket med hele 5 modellvarianter på topp ti-listen. Men det var altså Ford Focus som gjorde det aller skarpest med null feilanmerkninger på de undersøkte bilene.

Franske biler på bunn

Forunderlig nok er tendensen ganske så klar også på bunn av listen. Her står de franske merkene for hele 7 av 10 modeller, og Renault er klart verst med 5 av disse. Det er for øvrig mange av de samme modellene som ligger på bunn av listen når vi her snakker om 5-åringene som på listen over 3-åringene. Det innebærer også at en bil som Volvo XC90 gjør det overraskende svakt, også tatt den forholdsvis høye kjørelengden i betraktning. Volkswagen Touran har eksempelvis gått omtrent like langt, men har likevel en feilfrekvens som ligger omtrent 20 ganger lavere.

Se hele tabellen her

Korrigert for kjørelengde

Topp 10 korrigert for kjørelengde
PlasseringBilmodell
1.Ford Focus bensin
2.Toyota Corolla bensin, sedan
3.Toyota Prius
4.Subaru Forester
5.Toyota Avensis bensin, sedan
6.Porsche Cayenne
7.Volkswagen Touran diesel
8.Toyota Yaris Verso bensin
9.Suzuki Liana bensin
10.Toyta Yaris bensin
Rangeringen baserer seg på våre utregninger (kjørelengde delt på andel biler med feil)


Ser vi feilfrekvensene i forhold til kjørelengden (kjørelende delt på andel biler med feil), blir det noen justeringer på listen, men heller ingen dramatiske omrokkeringer. Toyota har fortsatt fem av de ti første, og får følge av to japanske modeller til. På bunn blir det heller ingen store omrokkeringer. Renault besitter fortsatt de to nederste plassene.

Slik tar du vare på bilen din

Ikke vitenskapelig

Vi gjør oppmerksom på at disse utregningene som baserer seg på våre metoder (se liste til høyre) ikke oppfyller vitenskapelige kriterier for presisjon, men er ment å belyse på en enkel måte hvordan kjørelengde påvirker plasseringene på listen.

Forbehold

Som vanlig når vi omtaler slike undersøkelser som denne fra Bilprovningen, informerer vi også om dens begrensninger. Blant tingene som bør nevnes i tillegg til ulik kjørelengde, er forskjeller i hvor mange biler som er undersøkt, usikkerhet rundt hvor godt ivaretatt bilene er fra eiers side, mangelen på differensiering mellom alvorlige og mindre alvorlige feil, samt det faktum at undersøkelsen tar for seg et på forhånd gitt sett med parametre. Vi mener likevel at listene kan være med på å gi et interessant om enn noe grovkornet helhetsbilde av de ulike modellenes driftsikkerhet.

Se hele tabellen her

Vi kommer tilbake med oversikt over de 3 år gamle bruktbilene.