Data, priser, effekt og forbruk på de aktuelle bilene