Dårligere sjåfører, sikrere biler

Utviklingen i bilisters kjøreferdigheter bidrar ikke lenger positivt på ulykkesstatistikkene. En ny amerikansk rapport viser at hadde det ikke vært for at bilene blir stadig sikrere, hadde dødsraten per kjøretøy faktisk økt de siste 10 årene.

Rapporten er utarbeidet ved det uavhengige amerikanske Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). De har i sine undersøkelser av tallmaterialet fra de siste 20 års ulykker skilt ut faktorene som skyldes utviklingen av sikrere kjøretøye.

Amerikanske forhold

Dårligere sjåfører, sikrere biler


Nå må vi ile til og presisere at rapporten selvfølgelig gjelder amerikanske bilister. Det eksistere forskjell i både kjørekultur og bilpark mellom USA og Europa. Derfor kan vi ikke uten videre overføre resultatene til hjemlige forhold. En viss parallell må vi likevel kunne anta at finnes, og da er amerikanernes konklusjoner interessante. Klikk her for større graf

Forklaring på grafen

Grafen viser to kurver; Den svarte viser utviklingen i faktisk dødsrate i USA per million kjøretøy fra 1985 til 2004 (som har sunket fra ca. 180 til ca. 100). Den røde og mest interessante kurven viser imidlertid den hypotetiske dødsraten dersom man fjerner faktorer som skyldes egenskaper i utviklingen av kjøretøyene. Satt på spissen; Dersom vi fortsatt hadde kjørt rundt i biler med egenskaper fra 1985.
Og kurvene viser to ganske påfallende fenomener;

Konklusjonene

1 - At man i perioden 1989 til 1998 ved første blikk ser ut til å ha kunnet ha større overlevelsesrisiko i biler med egenskaper fra 1985 (!). Den riktigere tolkningen er imidlertid at bilistene i denne perioden ble sikrere sjåfører raskere enn utviklingen av kjøretøyenes iboende sikkerhet. IIHS viser til blant annet holdningskampanjer, bilbeltebruk med mer.
2 - At det i det siste 10-året har vært en utvikling som best kan tolkes som at bilistene er blitt dårligere (men også at trafikkmiljøet har blitt farligere). Hadde ikke bilene blitt vesentlig sikrere i denne perioden, har IIHS estimert at ytterligere 5.200 mennesker hadde dødd på amerikanske veier.

Kilder: Rapporten heter “Trends over time in the risk of driver death: what if vehicle designs had not improved?” av C.M. Farmer og A.K. Lund. Den skal publiseres i tidsskriftet Traffic Injury Prevention senere i år. Foreløpig informasjon finnes på IIHS' hjemmesider.