Central Aut. Sjåførskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Central Aut. Sjåførskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 1 0 % 33 30 % 29 %
1998 0 0 % 36 36 % 36 %
1999 2 0 % 28 46 % 43 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.