Carsten Ruus Trafikkskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Carsten Ruus Trafikkskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 10 0 % 23 30 % 21 %
1998 5 0 % 18 22 % 17 %
1999 5 0 % 8 0 % 0 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.