Bygdø Alle Trafikkskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Bygdø Alle Trafikkskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 1 0 % 166 42 % 41 %
1998 0 0 % 137 41 % 41 %
1999 0 0 % 6 50 % 50 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.