Brynseng Trafikkskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Brynseng Trafikkskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 32 19 % 78 27 % 25 %
1998 63 27 % 85 29 % 28 %
1999 33 33 % 60 35 % 34 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.