BRUKTIMPORT: Sterkt prisfall i Tyskland

Bruktimporten øker stadig, om enn ikke i samme tempo som i fjor. En av årsakene finner vi i det tyske bruktbilmarkedet, der bransjen selv bruker betegnelser som "krise" og "prisras".

BRUKTIMPORT: Sterkt prisfall i Tyskland

I løpet av årets 7 første måneder ble det bruktimportert 16.377 biler til Norge, det er en økning på 36 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Til sammenliging: salget av nye biler i Norge har stagnert, og omsetningen av nyere bruktbiler (inntil 5 år gamle) er redusert med 11 prosent i juni og juli sammenlignet med de samme månedene i fjor, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken/Synergi Informasjonsutvikling.

Årsaken til den høye bruktbilimporten kan ikke alene forklares med det svært høye avgiftsnivået på nye biler i Norge. Tall vi har innhentet fra Tyskland tyder på at markedet nærmest er i fritt fall. Her er noen nøkkeltall:

-- Omsetningen av nye biler i Tyskland er redusert med 8 prosent hittil i år sammenlignet med fjoråret.

-- Omsetningen av bruktbiler er redusert med om lag 10 prosent.

Verditapet på biler i det tyske hjemmemarked har aldri vært høyere. Flere biler har et verditap på rett over 50 prosent på 2 år, viser tall fra prislister i Tyskland.

Kan gjøre kupp

Disse tallene gir norske bruktbilhandlere gode kort på hånden når du skal handle bruktbil i Tyskland. Et par eksempler:

Ford Escort: Restverdi i Tyskland på 2 år gammel bil: 53 prosent. I Norge: 80 - 85 prosent.
Mercedes S-klasse: Restverdi i Tyskland på 2 år gammel bil: 50,3 prosent. I Norge: ca. 65 - 70 prosent.
Opel Omega: Restverdi i Tyskland på 2 år gammel bil: 48 prosent. 75 - 80 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tallene er hentet fra Eurotax Schwacke.