Bruktimport kontra nysalg 1998-2002 - oppsummering

Bruktimport kontra nybilsalg, 1998 - mai 2002
31. mai 20022 0012 0001 9991 998
Mercedes-Benz234 %194 %205 %177 %170 %
BMW196 %190 %200 %152 %123 %
Audi101 %94 %104 %72 %54 %
Volkswagen27 %23 %21 %16 %15 %
      
Prosent-tallene viser hvor stor bruktimporten var sammenlignet med nybilsalget.
Blå farve=fremgang i forhold til året før.
Rød farve=tilbakegang i forhold til året før.