Bruktimport kontra nysalg - totalt

Bruktimport kontra nybilsalg, 1998 - mai 2002
Per 31. mai 200232 %
2 00130 %
2 00029 %
1 99922 %
1 99820 %
Prosent-tallene viser hvor stor bruktimporten var sammenlignet med nybilsalget.