Bruktbilene du kan stole på: 10-åringene

Subaru Impreza, Toyota RAV4 og Toyota Corolla er blant de mest feilfrie tiåringene du kan kjøpe. Ford Fiesta, Ford Escort og Suzuki Swift er blant tiåringene du bør styre unna

Den svenske Bilprovningen gjennomførte i fjor "kontrollbesiktning" av hele 3,2 millioner personbiler. Kontrollbesiktningen innebærer at kontrollørene ser nærmere på blant annet bremser, hjuloppheng, lysutstyr, farlig rust og utslipp (se fullstendig oversikt her). Det betyr at kontrollbesiktningen kan sammenlignes med vår hjemlige periodiske kjøretøykontroll (PKK), eller EU- kontrollen, som de fleste velger å kalle den.

Subaru Impreza og Toyota Corolla

180.000 av de kontrollerte bilene var ti år gamle (1996-modeller), og det er disse vi skal se nærmere på i dag. Bilprovningens tall viser at det ble konstatert feil ved over halvparten (52 prosent) av disse bilene.

Bruktbilene du kan stole på: 10-åringene


Bilen som kom aller best ut av kontrollen heter Subaru Impreza. De svenske kontrollørene fant kun feil på 4,5 prosent av de kontrollerte eksemplarene, noe som er ganske imponerende med tanke på at vi her altså snakker om ti år gamle biler. Også Toyota Corolla kommer svært godt ut, med bare 6,0 prosent underkjente biler.

Saab 900 og Opel Astra

Mer overraskende er det kanskje at kabriolet-utgaven av Saab 900 havner på en tredjeplass, med bare 6,1 prosent. Deretter finner vi japanerne Toyota RAV4 (6,8), Subaru Legacy (10,6), Toyota Camry (13,6), Honda Civic (15,0), Mitsubishi Colt (15,0) og Toyota Corolla stasjonsvogn (15,7).

Men det finnes også europeiske biler med få feil, i hvert fall hvis vi skal tro Bilprovningen. Opel Astra (16,2) tar nemlig tiendeplassen, etterfulgt av Seat Ibiza (17,6) og Opel Corsa (18,0)

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er imidlertid viktig å være klar over at det må knyttes en rekke forbehold til Bilprovningens store undersøkelse.

1. Ulik kjørelengde

For det første har de ulike bilmodellene svært ulik gjennomsnittlig kjørelengde. Mens Ford Escortene som ble kontrollert i gjennomsnitt kun hadde gått 51.000 kilometer, hadde eierne av Mercedes-Benz E-klasse stasjonsvogn (diesel) kjørt nesten 427.000 kilometer - altså mer enn åtte ganger så langt.

For å omgå denne problemstillingen har vi i DinSide Motor regnet oss frem til forholdstall. Det har vi gjort ved å dele antall kjørte kilometer med feilprosent-andelen. Eksempelvis har vi delt 150.000 (gjennomsnittlig kjørte kilometer) med 20 (prosentandel feil), noe som gir forholdstallet 7.500. En bilmodell med gjennomsnittlig kjørelengde på 300.000 kilometer og en feilprosent på 40, vil oppnå et identisk forholdstall. Det samme vil en bilmodell med 75.000 kilometer kjørelengde og en feilprosent på 10.

Subaru Impreza
Subaru Impreza Vis mer


Denne regnemetoden er ikke vitenskapelig, men får frem viktige poenger. Den allerede omtalte Mercedes-Benz E-klasse stasjonsvogn (diesel) har for eksempel en feilprosent på 45,0 og havner dermed helt nede på en 135.-plass på Bilprovningens liste, der 150.-plass er dårligste plassering. Hvis vi korrigerer for kjørelengden derimot (427.000 km), rykker E-klasse opp til en 10.-plass.

Motsatt skjebne blir Ford Escort til del. På Bilprovningens liste havner Escort på en 47.-plass, grunnet en relativt lav feilprosent (26,7). Men fordi Escorten altså bare har en gjennomsnittlig kjørelengde på 51.000 kilometer, får den et dårlig forholdstall og rykker helt ned til 148.-plass.

Bilprovningen har også regnet ut feilprosenten for bensin- (snaue 178.000) og dieselbiler (snaue 7.000) generelt. Regnestykket viser at gjennomsnittsbensinbilen hadde en feilprosent på 30, mens gjennomsnitts-dieselbilen hadde en feilprosent på 47. Det betyr at dieselbilene hadde en feilprosent som ligger 58 prosent høyere enn bensinbilene. Hvis vi imidlertid tar hensyn til kjørelengde, viser det seg at bensinbilene i snitt kun har gått rundt 166.000 kilometer, mens dieselbilene har gått nesten 263.000 kilometer - noe som tilfeldigvis er ganske nøyaktig 58 prosent lengre enn bensinbilene. Dermed får bensin- og dieselbiler et nærmest identisk forholdstall.

2. Ulikt statistisk grunnlag

Toyota RAV4
Toyota RAV4 Vis mer


For det andre er det viktig å være klar over at det statistiske grunnlaget varierer kraftig fra modell til modell. Mens Bilprovningen kontrollerte mer enn 9.000 eksemplarer av Volvo 940 GL, ble det kun kontrollert 72 eksemplarer av Mazda 626 stasjonsvogn. Vi velger derfor å legge større vekt på Volvo 940-resultatene enn på Mazda 626-resultatene.

3. Ulik servicehistorikk

Oversikten sier heller ikke noe om de ulike bilenes servicehistorikk, noe som er et problem. Det er nemlig naturlig å anta at eiere av dyre biler er flinkere til å gjennomføre service enn eiere av rimeligere biler. En bil som nylig har vært på service vil sannsynligvis være helt feilfri når den kjøres inn til Bilprovningen. En bil som ikke har vært på service på fire år vil på den annen side høyst sannsynlig ha mange feil.

4. Ulik alvorlighetsgrad

Den fjerde problemstillingen er det faktum at tallene vi presenterer i dag ikke sier noe om feilenes alvorlighetsgrad. Mitsubishi Lancer og Seat Ibiza har begge en feilprosent på 18,5. Men det er i teorien mulig at den ene bilen hadde 18,5 prosent feil ved skiltlykt-pærene, mens den andre hadde 18,5 prosent alvorlige bremsefeil.

5. Kontrollerer ikke alt

Bruktbilene du kan stole på: 10-åringene


Det siste poenget vi skal nevne, er det faktum at Bilprovningens kontroll-liste ikke er alt-omfattende. Bilprovningen kontrollerer for eksempel ikke kløtsj, girkasse eller giroverføringer. Bilprovningen sjekker riktignok utslipp, men kontrollerer ikke de mange og viktige motorkomponentene. Heller ikke seter, vifteanlegg eller andre komfortelementer underlegges kontroll. Se oversikt over hva som kontrolleres her.

Vi anbefaler med andre ord at tallene leses med en viss skepsis. Når det er sagt, må det understrekes at tallene - i hvert fall når de er korrigert for kjørelengde - gir en interessant pekepinn om hvilke bilmodeller du kan stole på og hvilke du bør holde deg unna.

Følg med, i morgen kommer vi tilbake med en tilsvarende oversikt over de tre år gamle bilene.

  • 10 år gamle biler: Andel underkjente, rangert etter feilprosent
  • 10 år gamle biler: Korrigert for kjørelengde
  • 10 år gamle biler: I alfabetisk rekkefølge
  • Dette inngår i Bilprovningens kontrollbesiktning
  • Kilde: Bilprovningen

    Relaterte artikler:

  • Bruktbilene du kan stole på: 3-åringene
  • De beste og dårligste bilmerkene