Bremsestopp

Feil på bremser kan lett bli et spørsmål om å være eller ikke være, både for deg og de rundt deg. Febrilsk pumping på bremsepedalen og en avskyelig lang bremselengde er ikke normalt! Sjekk bremsevæsken.

De første symptomene på at noe er galt med bremsesystemet ditt, er hvis du må pumpe med bremsepedalen gjentatte ganger for å få bilen til å stoppe. Dette kan skyldes flere ting, blant annet lavt bremsevæskenivå, nedslitte bremseklosser, eller luftbobler i bremsevæsken. Kjennes pedalen i tillegg "svampete" ut i stedet for fast, finner du mest sannsynlig årsaken til problemene i form av luftbobler i bremsevæsken.

Hjertet i prosessen

Alle moderne biler av i dag bruker et bremsesystem som er bygget på hydraulikk-prinsippet, altså at det involverer væske og trykk. Dette systemet er selve kjernen i systemet; fungerer ikke dette, vil heller ikke bremseklossene kunne reagere og iverksette det siste steget i bremseprosessen.

Væskens to hovedoppgaver

Bremsevæsken er hovedkomponenten i dette hydrauliske systemet. Denne væsken har to hovedoppgaver; å suge til seg varme, og å transportere trykk. Når du tråkker på bremsepedalen, frakter bremsevæsken dette trykket til bremsene, og disse hugger til med samme trykkstyrke som det du produserte.

Det som faktisk skjer under oppbremsing, er at bevegelsesenergien omgjøres til varme, slik at bilen ikke lengere kan bevege seg, noe som resulterer i at den stanser. Varmen blir fraktet bort fra selve bremsene og hjulene, og tas opp av bremsevæsken i stedet.

Væsken må tåle mye

Bremsevæsken er laget for å tåle et veldig høyt kokepunkt; avhengig av type væske og godkjenningsinstans varierer kokepunktene noe, men minstekrav er 190°C. Bremsevæsken har i tillegg til denne varme egenskapen også ha en del andre egenskaper som skal sørge for at systemet skal kunne fungere noenlunde smertefritt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Konsistensen av væsken skal ikke påvirkes i nevneverdig grad av temperaturendringer, den må være i stand til å oppta en begrenset mengde med vann uten at dette dermed fryser til is hvis det blir veldig kaldt, og væsken skal beskytte mot korrosjon.

Maks-grense ideelt

Nivået i bremsevæske-beholderen skal ideelt ligge på maksimumsgrensen. Det har imidlertid ingen betydning hvis det ligger mellom maksimumsnivå og minimumsnivå. Kryper nivået under minimumsnivå, bør du imidlertid begynne å være fare. Du kan forsøke å etterfylle væske, men hvis denne synes å forsvinne raskere enn Lucky Luke skyter, bør du ta med bilen til et verksted for en helsesjekk.

Hvis det er en lekkasje i systemet, må dette utbedres umiddelbart; dette kan bli svært farlig. Skyldes det synkende væskenivået slitte bremseklosser må disse også skiftes ut snarest.

Og husk for all del - siden bremsevæsken kan bli varm, skal det være plass på toppen av bremsevæskebeholderen slik at væsken kan ekspandere. Fyll derfor aldri bremsevæskebeholderen breddfull av bremsevæske.

Stopp her for tips!

* Bruk kun ny, frisk bremsevæske. Har du væske til overs som du ønsker å benytte senere, vær påpasselig med å feste lokket grundig. Væske i en åpnet boks vil trekke til seg fuktighet, og væsken vil ødelegges.

* Bremsevæske er miljøfarlig avfall, og må deponeres i en godkjent miljøstasjon.

* Bruk aldri bensin, motoroljer, eller annen mineralholdig olje til å rense komponenter i bremsesystemet. Dette vil ødelegge gummideler og -segl, og dermed også ødelegge systemet.

* Bremsevæsken angriper og ødelegger de fleste typer lakk. Vær derfor forsiktig med dette stoffet, og unngå søl.

* Hvis dette er et vedvarende problem, så oppsøk en fagmann. Du har sannsynligvis et større problem som må behandles av en som kan dette.

Klikk her for trinnvis bruksanvisning om hvordan du selv sjekker og etterfyller bremsevæske.
Her kan du se hvordan du skifter bremsevæske.