Bot eller fengsel

Er bankkontoen for slunken til å takle boten? Da må du belage deg på vann og brød.


Dersom man ikke evner å betale trafikkbøter, må man ifølge "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker" i stedet sone såkalt "subsidiær fengselsstraff".

For utenforstående virker imidlertid ikke forholdet mellom botens størrelse og fengselstraffens lengde særlig logisk. Hvis man unnlater å betale en bot pålydende 3.000 kroner, slipper man nemlig unna med tre dager fengsel - en dag per tusenlapp. Hvis man skylder 6.000 kroner, må man imidlertid belage seg på 11 dager i fengsel, nesten to dager per tusenlapp.

Forelegg versus fengsel
ForeleggFengsel
Inntil 3.000 kr3 dager
Inntil 4.000 kr5 dager
Inntil 5.000 kr7 dager
Inntil 6.000 kr11 dager
Over 6.000 kr15 dager


Les mer om de ulike trafikksyndene her:

  • Gebyrer
  • Forenklede forelegg: Fart
  • Forenklede forelegg: Andre trafikksynder