Bare en av fire mener bomringer er ugreit. Foto: Colourbox.com
Bare en av fire mener bomringer er ugreit. Foto: Colourbox.comVis mer

- Bomring er helt greit

Tre av fire har forståelse for systemet.

Til tross for at bare 38 prosent er direkte positive til bomringer, aksepterer flertallet av bilistene i Oslo og Akershus bompengeordningen dersom den går til utbygging av veier og kollektivtransport.

Området er det mest befolkede i landet, og er svært preget av bomstasjoner ettersom det er plassert bomstasjoner ved alle veier inn og ut av Oslo, som omringes av Akershus fylke.

- Folk ser at de får noe igjen for bompengene. Mange vegprosjekter og forbedringer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus ville ikke vært gjennomført uten bompengene, sier regionvegsjef Sidsel Sandelien i Statens vegvesen i en pressemelding.

Færre steiler imot

Gruppen av konsekvente motstandere til bompenger har vært synkende de siste årene. I 2003 utgjorde denne gruppen 48 prosent av de spurte, mens i 2008 utgjorde de bare 23 prosent.

Holdningsundersøkelsen har vært gjennomført hvert år siden 1990. Den tar for seg folks holdninger til bompenger, veier, kollektivtrafikk og reisevaner. Resultatene av Holdningsundersøkelsen 2008 kommer fra intervjuer gjort med 1001 personer over 18 år i Oslo og Akershus fra novembermåned i fjor.

- Jeg er positivt overrasket over at publikum likevel aksepterer videre bompengeinnkreving. Det tolker jeg som at folk ser på bompengene som et nødvendig onde for at vi skal få til forbedringer som trengs, sier Sandelien.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Omtrent halvparten av de intervjuede passerer bomringen på vei til og fra jobb.

Seks nye i 2009


Ved hovedflyplassen Gardermoen i Akershus, er det store planer om flere bomringer.

Tidligere denne måneden skre Statens Vegvesen i en pressemelding at strekningen Gardermoen - Moelv vil få enda flere bomringer i årene som kommer.

- Det innebærer at folk vil betale etter hvor langt de kjører. Prisen blir ti kroner per passering, slik at når hele strekningen er ferdig vil det koste cirka 80 kroner hvis du passerer alle bomstasjonene, sa Robert Fjelltun Bøe i Statens vegvesen i en pressemelding.

I 2009 vil staten derimot drøye seg med én ny bomring i dette området. Men enda fem nye introduseres på norske veier i løpet av året. Ålesund- og Hvalertunnellen blir derimot kvitt sine bomstasjoner i løpet av året.