Biogass

Andre betegnelser: metan

Biogass


Biogass består hovedsaklig av metan (CH4) og dannes når biologisk materiale råtner uten tilførsel av oksygen. I teorien kan biogass fremstilles av alt biologisk materiale, deriblant matavfall, husdyrgjødsel og kloakkslam. Metan har 20 ganger kraftigere negativ effekt på drivhuseffekten enn CO2, og det er derfor svært ønskelig med oppsamling og bruk av gassen. Samtidig blir det ekstra viktig å unngå lekkasjer ved produksjon og distribusjon av biogass.

Biogass og naturgass (CNG)

I praksis er biogass stort sett identisk med naturgass (CNG), som vi snart skal lære mer om. Både bio- og naturgass består hovedsaklig av metan. Den store forskjellen er at biogass er fremstilt av fornybart materiale og dermed er CO2-nøytralt. Dette i motsetning til naturgass, som bidrar til global oppvarming.

Høy kompresjon

Et av hovedproblemene med biogass (i likhet med og i enda større grad enn for naturgass), er at den har relativt lavt energiinnhold. For å gi en anstendig rekkevidde må den derfor komprimeres kraftig (gjerne til 200-300 bar), både på fyllestasjonen og i kjøretøyet. Derfor kreves en egen, komplisert og dyr infrastruktur (tanker/pumper). Biogass egner seg dermed dårlig for land med så lav befolkningstetthet som Norge. For bybuss-flåter, som har et fast fyllepunkt, er derimot biogass et interessant alternativ.

Mange modeller

Biler som er tilpasset naturgass (CNG) kan også kjøres på biogass. Det finnes i dag en rekke bilmodeller som er tilpasset CNG. Blant disse er Citroën C3 CNG, Fiat Doblo Natural Power, Fiat Punto BiPower, Mercedes-Benz E 200 NGT, Opel Combo/Zafira CNG, VW Caddy/Touran Ecofuel og Volvo S60/V70 2.4 Bi-Fuel CNG. Det finnes i tillegg en del tyngre kjøretøyer, deriblant busser og søppelbiler som bruker GNG/biogass.

Egen bensintank

CNG-biler har alltid en egen bensintank i tillegg, CNG-tilpassede motorer kan nemlig også kjøres på bensin. Dermed har føreren mulighet til å fylle på ordinære bensinstasjoner hvis det ikke skulle være CNG-stasjoner i området. Dette er dessverre et høyst aktuelt tema i Norge. Det finnes i skrivende stund kun én biogass-pumpe her i landet (samt fire CNG-pumper, se avsnitt om CNG).

Sammendrag: Biogass

  • Mange personbiler i salg (CNG-biler)
  • Én pumpe i Norge (Fredrikstad, Fredrikstad Biogass) (i tillegg kommer fire CNG-pumper)
  • Da har vi altså gjennomgått de tre biodrivstoffene; bioetanol, biodiesel og biogass. Det neste alternativet drivstoffet er imidlertid enda mer spennende. Les om fremtidens drivstoff - hydrogen - her.