Bioetanol (E85)

Andre betegnelser: Etanol, E85, alkohol, sprit

Saab 9-5 BioPower
Saab 9-5 BioPower Vis mer


Bioetanol fremstilles vanligvis av landbruksprodukter som inneholder sukker, stivelse og cellulose. Eksempler er sukkerrør, sukkerroer, mais, korn og poteter. Men det er også mulig å fremstille bioetanol av planter som ikke brukes som menneskeføde, blant annet trevirke (cellulose) og gress.

Brasil leder

I dag fremstår Brasil som selve bioetanol-landet. Brasil er en storprodusent av bioetanol og en svært stor del av bilparken bruker bioetanol som drivstoff. I tillegg satses det tungt på bioetanol i USA og i Sverige.

E85: Prosentandel bioetanol

Når man omtaler bioetanol dukker ofte en E-betegnelse opp, for eksempel E85 og E100. Tallene i disse betegnelsene angir hvor høy prosentandel bioetanol som inngår i det aktuelle drivstoffet. Resten er vanligvis ordinær bensin.

Én pumpe

En av fordelene med bioetanol er at stoffet er flytende og at det er relativt ukomplisert å bygge om eksisterende bensin- og dieselbasert infrastruktur (bensinstasjoner, tanker, pumper). I Sverige er allerede hundrevis av bioetanol-pumper på plass. I Norge finnes det i skrivende stund kun én bioetanol-pumpe. Denne befinner seg på Storo i Oslo (Statoil).

(OPPDATERT 24.07.08: Siden artikkelen ble skrevet er antallet E85-pumper økt til 19.)

Bioetanol + bensin

Det finnes i dag flere bioetanol-biler på markedet. Felles for samtlige er at de også kan bruke bensin som drivstoff (bifuel). Blant disse er Chevrolet Colorado, Ford Focus/C-Max FlexiFuel, Saab 9-5 BioPower og Volvo C30/S40/V50 Flexifuel. Det finnes også busser med motorer tilpasset bioetanoldrift.

Redusert rekkevidde

Bioetanol har lavere energitetthet enn bensin, nærmere bestemt rundt 70 prosent (E100 vs bensin). Dermed får en bil som kjører på bioetanol kortere rekkevidde enn en bensinbil. I tillegg stiger CO2-utslippene - men disse er altså klimanøytrale.

Dårlige kaldstartegenskaper

Motorer som går på bioetanol har dårlige kaldstartegenskaper, noe som blant annet innebærer høyere utslipp av hydrokarboner (HC). Derfor anbefales det i kalde land å gå fra E85 til E75 i vinterhalvåret. Aktiv bruk av motorvarmer vil også avhjelpe kaldstartproblematikken.

Aggressivt stoff

Bioetanol et mer aggressivt stoff enn bensin, noe som betyr at både biler og fyllestasjoner må ha spesielt motstandsdyktige tanker, slanger og pakninger.

(OPPDATERT 24.07.08: Siden denne artikkelen ble publisert, har det kommet begrunnede påstander om at biodrivstoff generelt, og bioetanol spesielt, har gått på bekostning av global matvaretilgjengelighet, noe som i neste omgang har ført til økte matvare-priser).

Sammendrag: Bioetanol

  • Flere personbiler på plass
  • Én pumpe i Norge (Storo i Oslo, Statoil)
  • Les om biodiesel her