Biltips ved autobahn-kjøring

Bilen utsettes for store påkjenninger når du kjører mange timer i høy hastighet på autobahn i Tyskland og motorveiene rundt i Europa. For å unngå mekaniske problemer bør du følge noen enkle tips for at bilen din skal ha det bra på turen.

Det er selvsagt viktig at bilen din er i god teknisk stand før du legger ut på en langtur på motorveiene. Hvis ikke bilen har vært på service på en stund, er det lurt å få et verksted til å sjekke at alt er som det bør være for en slik tur.

Kjøring på motorveier i høy fart over lengre tidsrom krever faktisk mye av bilen. NAF gir følgende anbefalinger og forklaringer:

Tips fra NAF

  • Gi bilen en sjanse til å akklimatisere seg. Ikke overbelast motoren med for høye hastigheter i begynnelsen – de første 25 milene er særlig kritiske. (Sotavleiringer på stempeltoppene kan ta fyr og brenne hull i stemplene. Tar du det pent i begynnelsen, forsvinner soten raskt av seg selv).
  • Sjekk nivået på motoroljen ofte – minst hver gang du fyller bensin. Ha også med en liter i reserve. (Både olje- og bensinforbruket kommer til å øke kraftig hvis du kjører i høye hastigheter med tungt lastet feriebil).
  • Når du tar pauser ved motorveien bør motoren gå på tomgang et par minutter før du slår av tenningen – og vent da selvsagt med bensinfylling til tenningen er av. (Når kjølingen fra vifte og fartsvind opphører, stiger motortemperaturen voldsomt. Ventilene tar skade).
  • Hvis kjølevæsken koker bør du la motoren avkjøles i minst en halv time før du åpner radiatrlokket og etterfyller kjølevæske. Ha med en stor flaske med ekstra vann/kjølevæske i bilen. (Kjølesystemet står under trykk, og radiatorlokket må derfor åpnes med den største forsiktighet. Dekk alltid radiatorlokket med et håndkle eller lignende for å hindre væskesprut når lokket åpnes Åpne aldri lokket før kjølesystemet har blitt avkjølt en halvtimes tid.).