Bilsalget: Ned 10 prosent før år 2001

I følge en europeisk studie, skal bilsalget i Europa ned 10 prosent innen år 2000. På tre år kan vi derfor vente dramatiske endringer i prisbildet!

Det er analysebyrået European Intelligence Unit (EIU) som fremmer påstanden om at bilsalget kommer til å synke dramatisk de neste 3 årene. Årsaken til reduskjonen i nybilsalget tilskrives først og fremst at byrået mener å kunne vise at "toppen er nådd".

Men flere forhold ligger også bak konklusjonene;

 • Firmabiler har lengre levetid før de blir solgt av firmaet som eier bilen. Gjennomsnittelig eiertid nærmer seg 4 år, mens den tidligere var nede i 3 år.

 • Særlig franske og italienske myndigheter har hatt sterke støtteordninger for bilindustrien. Disse støtteordningene er i ferd med å reduseres, og bilprisene er dermed på vei oppover.

 • Generell økonomisk nedgang bidrar ytterligere til nedgangen i nybilsalget

 • Mange av nisjemarkedene nærmer seg et metningspunkt

 • Det eneste lyspunkt er at lave renter (i Europa) kna føre til noe økt salg i privatmarkedet
 • En norsk undersøkelse utført av Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser en klar sammenheng mellom rentenivå og bilhold. Eksempelvis vil en 80 prosent renteøkning (fra for eksempel 5 til 9 prosent lånerente) føre til en nedgang i bilhold og bilbruk med 20 prosent.

  I motsatt fall - en økning i realinntekten på 1 prosent gjør at forbrukerne bruker forholdsmessig mer på bil - da øker bilhold og bilbruk med 1,2 prosent.

  Endring mot mindre

  Vel så interessant er at EIU peker på en vridning av salget mot stadig mindre biler. Selv om bilsalget er spådd en reduksjon med 10 prosent på 3 år, spår de faktisk en viss økning i salget av mindre biler. Det er verdt å merke seg at den norske bilbransjen tilsynelatende er enig i undersøkelsen. De største bilimportørene operer nemlig ikke med spesielt positive prognoser for de kommende år.

  Større prisendringer

  En reduksjon av nybilsalget på 10 prosent er dramatisk, dersom påstandene skulle vise seg å holde stikk. Her er noen av de mest sannsynlige konsekvensene:

 • Nye biler blir billigere - som et resultat av økt konkurranse om et fallende marked

 • Brukte biler blir dyrere - siden det kommer færre nyere bruktbiler inn på markedet

 • Prisfallet blir størst på de store bilene