Bilsalget i 2008: Slett ikke verst

Registreringstallene for 2008 fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser et godt bilår.

Til tross for at enkelte medier flere ganger i løpet av året kom med overskrifter av typen "bilsalget stuper", "kraftig nedgang" og lignende: 2008 ble slett ikke så verst sett fra bilbransjens synspunkt.

Riktignok er nedgangen fra 2007 ganske markant relativt sett, men så var da også 2007 det beste året på svært lenge - nærmere bestemt 21 år.

Nyttekjøretøyer drar ned

Totalt antall registrerte nye biler var i desember 10.875. Det er en nedgang på 29,6% sammenlignet med 2007. For året totalt er tallet 153.247, ned 15,9% i forhold til året før. Det er særlig den kraftige nedgangen i antall registrerte nyttekjøretøyer som gir det store fallet i desember.

Personbiler over tiårs-snittet

Bilsalget i 2008: Slett ikke verst

Når det gjelder personbiler, ble tallet for desember 7.819, ned 15,2% fra samme måned 2007.
Det er særlig tallet for hele 2008 det knyttet seg spenning til. Totalt ble 110.617 nye personbiler registrert i 2008, noe som er seks prosent høyere enn gjennomsnittet for de siste ti årene. Imidlertid viser fjerde kvartal mer urovekkende svakhetstegn for bilbransjen ved inngangen av det nye året. Når det gjelder bruktimporten, slakket den mer merkbart av; det ble førstegangsregistrert 27.218 bruktimporterte personbiler i 2008, ned 18,4% fra 2007.

For å sette norske forhold i europeisk perspektiv er det artig å merke seg at det 110.000 nye biler er det antallet som i Tyskland ble registrert på snaut ni arbeidsdager...

Artikkelen fortsetter under annonsen

Diesel slapper av...

Andelen dieseldrevne biler er fortsatt svært høy i registreringsstatistikken; totalt var 72,4% av de nyregistrerte personbilene "oljebrennere". Dette er riktignok noe lavere enn tallet for 2007 - 74,3% - men langt over 2006-nivå (48,3%). Ellers er andelen næringsregistrerte biler økt til 37% fra 33,8%, noe som viser at privatpersoner holder igjen på bilkjøp i større grad enn den totale markedsutviklingen.

...4x4 også

For øvrig er nordmenn fortsatt glad i biler med firehjulsdrift. En av fire nye personbiler hadde drift på fire hjul (25,0% - sic). Tallet kan vanskelig sammenlignes med andelen i 2007 (22,5%). Dette tallet var nemlig kunstig lavt da svært mange registreringer av firehjulsdrevne biler ble foretatt mot slutten av 2006 grunnet avgiftsomleggingen. Ellers ville vi sannsynligvis ha sett en viss nedgang i 2008.

Når det gjelder utviklingen for de forskjellige merker, modeller og markedssegmenter for øvrig, vil vi følge opp med en grundigere analyse når det mer utførlige tallmaterialet foreligger.

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken