Billigere inn, lavere løpende utgifter

17.000 kroner billigere inngangsbillett og 1.700 kroner mindre i måneden. Den private billeie-avtalen er et interessant alternativ for den som sliter med likviditeten. Men medaljen har selvsagt sin bakside.

Billigere inn, lavere løpende utgifter


La oss se på et konkret eksempel. Norske Volkswagen-forhandlere tilbyr for tiden privatleie av fleksibilen Volkswagen Touran. Varianten de har valgt å tilby er en syvseters-versjon i utstyrsnivå Conceptline med 1,6-liters bensinmotor. Denne bilen koster i utgangspunktet 285.000 kroner (denne og følgende summer er avrundet). La oss så se på de to alternativene.

Eie

Det vanlige har i Norge vært å kjøpe bilen, finansiert over et banklån. De aller fleste banker krever 20 prosent egenkapital, noe som betyr at kjøper/selveier i dette tilfellet på egen hånd må skaffe tilveie 57.000 kroner - inngangsbiletten.

Banken låner ut resten av summen, 228.000 kroner, vanligvis over fem år. Nominell rente på billån i bank er i dag vanligvis rundt 5,5 prosent. For sammenligningens skyld tar vi likevel utgangspunkt i at kjøper klarer å oppnå en rente på 3,95 prosent (det samme som Volkswagen tilbyr sine leietakere). En slik rentesats løpende i fem år vil vanligvis gi 4,45 prosent effektiv rente, noe som innbærer drøye 4.200 kroner i renter og avdrag per måned.

Dette gir i sin tur årlige utgifter på snaue 51.000 kroner, som i sin tur betyr at selveieren i løpet av de tre første årene må betale banken snaue 152.000 kroner. Det skal imidlertid nevnes at en liten del av denne summen, rundt 21.000 kroner, utgjøres av renter. Fordi renter er fradragsberettigede, vil selveieren i løpet av treårsperioden få igjen rundt 6.000 kroner på skatten.

Leie

Billigere inn, lavere løpende utgifter


Hva skjer hvis man i stedet velger å inngå en privat leieavtale. Jo, for det første slipper man unna med et såkalt startbeløp på 40.000 kroner. Inngangsbiletten er altså 17.000 kroner lavere.

Deretter slipper man unna med drøye 2.500 kroner i månedsleie, altså 1.700 kroner mindre enn selveieren.

Dette innebærer årlige utgifter på drøye 30.000 kroner, altså rundt 21.000 kroner mindre enn selveieren. Hvis vi ganger det årlige beløpet med tre og legger til startbeløpet, får vi drøye 130.000 kroner. Dette er altså det beløpet leietakeren totalt betaler i løpet av perioden.

Forskjellen: Egenkapital

Leietakeren slipper altså unna med både lavere inngangsbillett og lavere månedlige utgifter enn selveieren. Det er imidlertid én viktig forskjell det er viktig å merke seg. Mens leietakeren etter tre år sitter igjen uten bil og "uten penger", har selveieren opparbeidet seg egenkapital. Selveieren kan velge å beholde bilen, eller kan velge å selge den. Velger selveieren sistnevnte kan han/hun vanligvis nedbetale lånet og deretter sitte igjen med en god slump penger. Disse pengene kan i sin tur benyttes til egenkapital ved neste bilkjøp.

Ikke alle kan velge

Det lureste på lang sikt er derfor å satse på å bli selveier. Problemet er at det ikke er alle som har muligheten til å velge. Mange norske familier og enslige har en stor gjeldsbyrde fra før, og vil dermed ikke bli tilbudt billån med gode betingelser. Og selv om man skulle få tilbudet, er det ikke alle som makter å stille 20 prosent egenkapital eller som har drøye 4.000 kroner i måneden å bruke på renter og avdrag. For denne gruppen har løsningen til nå stort sett vært eldre og lite sikre bruktbiler.

Adgang til nybilenes verden

Billigere inn, lavere løpende utgifter


Med privat billeie har denne gruppen fått en ny mulighet til å kunne disponere en helt ny bil, med alle fordelene dette innebærer. Nye biler er for det første langt sikrere enn eldre biler. Blant annet er svært mange nye biler utrustet med elektronisk stabilitetsprogram (ESP), en teknologi som drastisk reduserer faren for ulykker som følge av tapt veigrep. Nye biler har i tillegg som regel seks kollisjonsputer, beltestrammere og kraftbegrensere.

Nybilgaranti

Nye biler bruker som regel også mindre drivstoff enn eldre biler, noe som gir både lavere drivstoffutgifter og mindre miljøskader. Minst like viktig er nybilgarantien, som for de aller fleste bilmerkers vedkommende løper i tre år. Det betyr at eventuelle feil og mangler repareres gratis av importør/forhandler og at man dermed ikke risikerer store, uforutsette utgifter i perioden leieforholdet pågår.

Fortsatt usikker og forvirret?

  • Du finner viktig informasjon vedrørende privat billleie her.
  • Du finner en oversikt over fordeler og ulemper ved privat billeie her.
  • Du finner et skjematisk oppsett av vårt Touran-regnestykke her.