Saab 9-5 BioPower
Saab 9-5 BioPowerVis mer

Billigere E85-biler til sommeren

E85-bilene kommer dårlig ut av det nye CO2-baserte bilavgiftssystemet. Men SVs Heikki Holmås regner med at det vil innføres avgiftslettelser for E85-bilene allerede fra 1. juli.

Bioetanol, også kalt E85 og fleksi-fuel, er basert på fornybare energikilder og er derfor et såkalt CO2-nøytralt drivstoff. CO2-nøytralt drivstoff bidrar ikke til drivhuseffekten og er derfor ønskelig fra et miljøsynspunkt (E85 inneholder 15 prosent bensin. Bensinen er som annen bensin basert på fossile energikilder og er derfor ikke CO2-nøytral. Se rammesak).


De nye CO2-baserte bilavgiftene som trer i kraft 1. januar tar imidlertid ikke hensyn til dette - tvert i mot. E85-biler vil fra nyttår skattlegges med de samme CO2-satsene som bensin- og dieselbiler. Og ikke nok med det. Fordi bioetanol har et lavere energi-innhold enn bensin, noe som gir et høyere forbruk/CO2-utslipp, vil E85-bilene rammes av høyere CO2-avgift enn bensinbiler. Blant annet vil en bil som Saab 9-5 SportCombi 2.3t BioPower med automatgir bli over 70.000 kroner dyrere i sammenheng med innføringen av det nye avgiftssystemet.

Ikke ønsket

Volvo V50 Fleksi-Fuel
Volvo V50 Fleksi-Fuel Vis mer


Ifølge Regjeringen var imidlertid ikke dette en ønsket effekt. Forklaringen var ifølge Regjeringen at den rett og slett ikke fikk tid til å utrede egne ordninger for E85-biler. Også Stortingets flertall ønsker avgiftslettelser for E85-biler. Og i sammenheng med finanskomiteens budsjettbehandling ba derfor et flertall av komiteens medlemmer om at Regjeringen prioriterer arbeidet med å utvikle egne avgiftsregler for E85-biler - samt at disse legges frem allerede i sammenheng med revidert statsbudsjett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Allerede fra 1. juli

Heikki Holmås (SV)
Heikki Holmås (SV) Vis mer


SV-politiker og medlem i finanskomiteen Heikki Holmås er sikker på at Regjeringen vil komme opp med en løsning som tilgodeser E85-bilene.

- Jeg håper at en løsning er på plass i løpet av mai, sier Holmås, som regner med at den aktuelle avgiftsrabatten vil tre i kraft allerede 1. juli.

Holmås ser for seg ulike løsninger. Enten kan E85-bilene få fritak for deler av CO2-avgiften eller et sjablong-messig kronefradrag i engangsavgiften. Han utelukker heller ikke en eller annen form for kombinasjon av de to virkemidlene.

Skal være proveny-nøytral

Billigere E85-biler til sommeren


Holmås understreker imidlertid at enhver endring i bilavgiftene skal være såkalt proveny-nøytral. Det betyr at lettelser i den ene enden av bilavgiftene vil gi skjerpelser i den andre. Men fordi salget av E85-biler sannsynligvis vil bli relativt begrenset, er det lite trolig at avgiftene på "normale" biler vil øke særlig mye. Holmås regner forøvrig ikke med at satsene for bensin- og dieselbiler vil bli skjerpet 1. juli, men at endringene vil utsettes til 1. januar 2008.

Fritas for CO2-avgift

E85 inneholder 85 prosent bioetanol og 15 prosent bensin. Bioetanol-delen ble fritatt for CO2-avgift allerede i sammenheng med revidert statsbudsjett for inneværende år. I sammenheng med statsbudsjettet for 2007 ble det bestemt at også bensin-andelen i E85 fra 1. januar 2007 vil bli fritatt for CO2-avgift. Dermed vil E85 fra denne datoen være fullstendig fritatt for CO2-avgift.

De som hadde håpet på enda flere E85-incitamenter ser imidlertid ikke ut til å få oppfylt sine ønsker. Holmås regner ikke med at E85-biler vil få fri bompassering, gratis parkering, tillatelse til å kjøre i kollektivfelt eller andre elbil-relaterte gulrøtter.


Relaterte artikler:

  • Alt om de alternative drivstoffene
  • Alt om de nye bilavgiftene
  • Avgiftskalkulator