Bilkjøpere bruker internett

- Internett er viktigere for konsumentene enn både trykt bilreklame og TV-reklame, ifølge undersøkelsen Cars Online.

Det er Cap Gemini Ernst & Young som har utført undersøkelsen blant konsumenter, bilforhandlere og bilprodusenter. Undersøkelsen er gjennomført i utvalgte land i Europa, og i USA og Japan.

Titting på nett

38 prosent av bilkjøperne mener nettet er en viktig informasjonskilde. Det er en sterk økning fra i fjor (28 prosent).

Det er først og fremst for å orientere seg og for å sammenligne priser at internett blir tatt i bruk.

Bilkjøp på nett

Av de europeiske landene i undersøkelsen er det svenskene som handler mest bil på nett. I nabolandet i øst foregår 0,6 prosent av bilhandlene over nett, så det er et stykke igjen før bilbutikkene forsvinner.

I Japan er andelen nettkjøpere betydelig større, hele 5,4 prosent. I USA handler 3 prosent bil på nett, som er en dobling fra året før (1,6 prosent).