Mor holder seg i bakgrunnen, mens far tar ledelsen når familien skal kjøpe ny bil. Klisjeen bekreftes av en stor undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Finn. Foto: COLOURBOX
Mor holder seg i bakgrunnen, mens far tar ledelsen når familien skal kjøpe ny bil. Klisjeen bekreftes av en stor undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Finn. Foto: COLOURBOXVis mer

Bilkjøp: Far bestemmer

Når det skal kjøpes ny bil, er det fortsatt i stor grad far som bestemmer. Far er også generelt langt mer interessert i bil enn mor.

Det er selvsagt ikke spesielt oppsiktsvekkende å påstå at menn er mer opptatt av bil enn kvinner - de fleste av oss har nok en følelse av at det faktisk er slik. De fleste av oss antar nok også at far i huset vanligvis har det siste ordet når ny bil skal kjøpes.

Men er det egentlig slik? At bilen, til tross for at Norge sannsynligvis er blant verdens mest likestilte samfunn, fortsatt er mannens domene?

Bekrefter fordommer

Ja, i hvert fall i henhold til en ny undersøkelse utført av meningsmålingsinstituttet Opinion på vegne av Finn.no.

Opinion har snakket med 1.015 nordmenn som har kjøpt bil det siste året og tendensen er tydelig:

Når bilkjøperne ble spurt "Tok du beslutningen om valg av bil alene eller sammen med andre", svarte bare 1 av 10 kvinner (10 prosent) "alene". Blant de mannlige bilkjøperne derimot, svarte hele 1 av 4 (25 prosent) at de hadde tatt beslutningen på egen hånd.

Far får siste ord

Hva med dere?

Du er i et parforhold - og dere skal kjøpe ny bil. Hvem bestemmer? (Avsluttet)
Jeg (og jeg er mann)(62%) 609
Begge(26%) 260
Han (og jeg er kvinne)(3%) 29
Hun (og jeg er mann)(3%) 29
Han (og jeg er mann)(3%) 27
Jeg (og jeg er kvinne)(3%) 25
Hun (og jeg er kvinne)(1%) 6
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Over halvpartene av mennene (52 prosent) innrømmer riktignok at ektefelle/samboer var involvert i beslutningen. Men et overveldende flertall (45 prosent) opplyser at de selv hadde hovedansvaret for bilkjøpet. Bare 7 prosent av mennene "innrømmer" at partneren hadde hovedansvaret.

Blant kvinnene er det 61 prosent som oppgir at de tok beslutningen sammen med sin partner. Et stort flertall (37 prosent) oppgir imidlertid at partneren hadde hovedansvaret. Bare 24 prosent av kvinnene opplyser at de selv hadde siste ord.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Menn mer interessert

Årsaken til at kvinner fortsatt i stor grad overlater bilrelaterte beslutninger til menn, ligger nok i ulik grad av interesse for temaet, noe undersøkelsen bekrefter.

Når Opinion spør "Hvor interessert er du generelt i biler" og ber respondentene svare på en skala fra 1 til 6 - der 6 er "meget interessert - svarer bare 12 prosent av kvinnene 5 eller 6. Blant mennene, derimot, er det hele 39 prosent som velger disse alternativene for å beskrive sin bilinteresse.

Og mens 22 prosent av kvinnene velger 1 eller 2, som i praksis betyr meget lav bilinteresse, er det bare 13 prosent av mennene som svarer det samme.

I snitt svarer kvinnene 3,4, mens mennene svarer 4,1.

Fremkomstmiddel vs livsstil

«Når Opinion spør "Hvor interessert er du generelt i biler" og ber respondentene svare på en skala fra 1 til 6 - der 6 er "meget interessert - svarer bare 12 prosent av kvinnene 5 eller 6. Blant mennene, derimot, er det hele 39 prosent som velger disse alternativene for å beskrive sin bilinteresse.»


Opinion har også spurt sine respondenter om de kun ser på bilen som et fremkomstmiddel (1), eller om bilen er så viktig at den representerer en livsstil (6). Mens kun 11 prosent av kvinnene svarer 5 eller 6, velger 25 prosent av mennene disse svaralternativene.

Sammenlagt er imidlertid ikke kjønnsforskjellene like store her, som når det blir spurt om interesse. I snitt svarer menn 3,5, mens kvinner svarer 3,0.

Hevder å ha mer kunnskap

De aller største kjønnsforskjellene dukker imidlertid opp når Opinion spør "Hvor mye kunnskap har du om biler generelt?" og ber respondentene svare på en skala fra 1 til 6, der 6 er "Meget høy kunnskap".

På dette spørsmålet svarer nesten 1 av 10 menn (9 prosent) "6", mens ingen (0 prosent) kvinner velger dette svaralternativet. Og mens nesten 1 av 4 menn (23 prosent) svarer "5", er det kun 6 prosent av kvinnene som gjør det samme.

4 av 10 kvinner "lite kunnskap"

I den andre enden av skalaen finner vi samme tendens. Mens kun 15 prosent av mennene svarer "1" eller "2" (meget lite kunnskap), velger nesten fire av ti kvinner (38 prosent) disse alternativene.

I snitt svarer menn 3,9, mens kvinnene sammenlagt svarer bare 2,8.

Spørsmålet er selvsagt om disse svarene reflekterer det reelle kunnskapsnivået, eller om mennenes høye "score" kun reflekterer manglende beskjedenhet og selvinnsikt.

Kilder: Finn, Opinion

Les også:

  • Kvinnene bør ta rattet
  • Her er fartsverstingene
  • Farlige damebein i bil
  • Kvinner best i trafikken
  • Hvilken bilmodell jeg kjører? Hmm...
  • DinSide Motors juveler