Bilgodtgjørelse: Lønn eller vederlag?

Dersom du bruker din egen private bil i jobbsammenheng, har du krav på godtgjørelse. Hvor mye har du krav på i godtgjørelse og hva er det meningen den skal dekke?

Bilgodtgjørelse: Lønn eller vederlag?


Satsene fastsettes av Arbeids- og Administrasjonsdepartementet (AAD), og er befestet i "Regulativ for reiser på statens regning". Dette regelverket og satsene benyttes selvsagt av staten, men private bedrifter støtter seg også til disse satsene. Mye av grunnen til dette kan nok spores tilbake til skattespørsmål - som vi vil komme tilbake til senere i denne artikkelen.

Satsene forhandles i februar

Statens reiseregulativ fastslår at du skal ha skyssgodtgjørelse for den strekningen du kjører med din egen bil i jobbsammenheng. Disse satsene ble sist oppjustert 1. mars 1999. Da var det gått rundt fire år siden forrige justering, i oktober 1995. Det forhandles om satsene i februar hvert år, så fremt det ikke skjer noe dramatisk som gjør at satsene må justeres til andre tidspunkt.

Kjører du hangglider til møter? - Krev godtgjørelse!

I tillegg til skyssgodtgjørelse for bruk av egen bil, får du også godtgjørelse for bruk av det meste du kan tenke deg av andre egne skyssmidler - som rein, snøscooter, hangglider, kajakk, å gå til fots, med mer. En oversikt over disse skyssmidlene og hva du skal ha i skyssgodtgjørelsen for de enkelte framkomstmidlene - inkludert bil - finner du her.

Skjeler til OFV, men forhandlingene avgjør

Hvordan fastsettes så disse satsene? Arbeids- og Administrasjonsdepartementet skjeler en del til en kalkyle av kostnader ved bilhold, som utgis av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) i januar hvert år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Her kalkulerer OFV kostnadene ved tre bilstørrelser: Liten bil med nybilpris 130.000 kroner, mellomstor bil med nybilpris 200.000 kroner, og stor bil med en nybilpris på 300.000 kroner. Videre gjør de utregninger for hver av disse klassene med fire årlige kjørelengder: 10.000 km, 15.000 km, 20.000 km og 30.000 km - og gir deg altså svar på hvor mye bilen koster deg i året, og hva den koster deg per kilometer.

Det er likevel ikke en direkte sammenheng mellom OFV sine kalkuleringer, og den satsen som blir stående i Statens reiseregulativ. Satsene for skyssgodtgjørelse er et resultat av forhandlinger mellom AAD på arbeidsgiver-siden, og arbeidstakerne.

AAD: Dekker alle nødvendige utgifter

Hva er det så meningen at denne kjøregodtgjørelsen som er fastsatt i statens reiseregulativ, skal dekke? Meningene om dette er delte, noe som gir seg uttrykk i de reglene og satsene som skisseres hos forskjellige departementer.

AAD er av den mening at godtgjørelsen skal dekke alle utgiftene til bilhold som er nødvendige eller som du er pliktig til å ta. Du er kun pliktig til å ha ansvars-forsikring, derfor dekker bilgodtgjørelsen kun dette og ikke kasko-forsikring. For øvrig er det meningen at kilometergodtgjørelsen du får i henhold til satsene i reiseregulativet, omfatter alle punktene som ligger til grunn for OFV sine beregninger. Men statens satser bygger på de gjennomsnittlige kostnadene ved liten bil og mellomstor bil, med en årlig kjørelengde på 15.000 km.

Hva er med i kalkylen?

I OFV sine kalkyler over kostnader ved bilhold, inngår følgende punkter: Avskrivning, renter av bundet kapital, forsikring ansvar og kasko, årsavgift, vedlikehold, bensin, olje, dekk, service og reparasjoner.

En liten bil til 130.000 kroner som kjører 30.000 kilometer per år, har en avskrivningstid på fire år og som bruker 0,65 liter bensin per mil, vil i følge OFV koste deg 2,47 kroner per kilometer. En tilsvarende liten bil med samme bensinforbruk, men med en årlig kjørelende på 10.000 kilometer og en avskrivningstid på 12 år, regner OFV med vil koste deg 3,70 kroner per kilometer.

Statens reiseregulativ gir deg:

AAD gir deg 3,20 kroner per kilometer de første 9.000 kilometerne du kjører i jobbsammenheng i løpet av ett år. I følge reiseregulativet får du deretter 2,90 kroner per kilometer for alt som overstiger 9.000 kilometer per år. De som arbeider i Tromsø får et tillegg på 5 øre per kilometer, fordi bensinen der er 5 øre dyrere enn ellers, som en alternativ bomavgift for å finansiere en tunnel.

Men Skattedirektoratet skal ha sitt

I utgangspunktet skal bilgodtgjørelsen være en trekkfri godtgjørelse - altså som du ikke skal skatte av. Dette er i alle fall tanken til AAD. Men Finansdepartementet og Skattedirektoratet er av en annen mening. Når du har gjort unna et visst antall kilometer med jobbkjøring med egen bil, kommer Skattedirektoraten inn med tanken om godtgjørelse kun for merutgifter. Selv om du i henhold til reiseregulativet skal ha 2,60 kroner for alt du kjører over 9.000 kilometer i året, blir realiteten en annen når Skattedirektoratet kommer med sine krav. De setter en grense for 2,60-satsen ved 12.000 kilometer i året. Alt over det kan du i hht Skattedirektoratet bare kreve 1.95 kroner for per kilometer skattefritt. Dersom arbeidsgiveren din likevel ønsker å betale deg 2,60 kroner per kilometer eller mer - blir det overskytende skattet som lønn.

Helst ikke utenlands

Det er noen som også gjerne kjører egen bil på utenlandsreiser. Da bør du merke deg at det der opereres med én sats, og at denne tilsvarer den laveste satsen du får ved innenlands kjøring: 2,60 per kilometer. Dette er fordi man ikke ønsker å oppmuntre til å kjøre egen bil i utlandet - fordi dette ofte ikke er billigst. Det tar gjerne mer tid med bil, og det påløper ofte andre utlegg i tillegg til skyssgodtgjørelsen, som diett og overnatting.

Her finner du det komplette Regulativ for reiser på statens regning - utenlands og innenlands.

Artikler relatert til kostnader ved bilhold:

  • I Finn din nye bil kan du se hvilke nybiler du kan få i prisklassene stipulert i Opplysningsrådet for Veitrafikkens bilhold kalkyle.

  • Vurderer du å kjøpe brukt? I vår Bruktbilprisliste kan du sjekke om bilen du vurderer å kjøpe er overpriset.

  • PRISTEST: Spar 2.000 kr. på dine nye sommerdekk

  • PRISTEST: Hva koster bilalarm?

  • Prisundersøkelse H4 lyspærer: Få 4 for prisen av 1!

  • Hvordan du kan redusere forsikringspremien din

  • Pristest bildeler: Tysk nær dobbelt så dyrt som japansk

  • Bilorganisasjonene: Hvem gir deg mest valuta for pengene?