Bilene eldre ved vraking

102 000 biler ble vraket mot pant i 2005, 6 prosent færre enn året før. Gjennomsnittsalderen på de vrakede personbilene var den høyeste som så langt er registrert.

Etter at det i 1996 ble levert inn over 220 000 biler til vraking, et rekordhøyt antall som følge av en midlertidig forhøyet vrakpant, hadde vi en tilsvarende dramatisk nedgang i antallet det påfølgende året. Deretter har tallet på vrakede biler krabbet opp til om lag 100 000 per år. I 2005 ble 102 044 biler vraket. Av disse var 95 589 personbiler og 6 455 varebiler. Det ble vraket 6 prosent færre biler mot pant i 2005 enn i 2004.

Flest biler hjemmehørende i Akershus ble vraket. Det er også det fylket med flest registrerte biler. Her ble 9 134 personbiler og 714 varebiler sendt til vrakplassen. Men av fylkets totale bilbestand utgjør ikke dette mer enn henholdsvis 3,7 og 1,6 prosent. Det fylket som vraket størst andel av bilparken, var Aust-Agder. Her ble 5,7 prosent av personbilene og 3,1 prosent av varebilene levert inn.

Bilene lever lenger ...

Siden denne statistikken ble etablert i 1985 har gjennomsnittsalderen på personbilene ved vraking økt fra 14 til snaut 19 år. For varebiler har alderen økt fra 13 til 16 år. I 2005 var gjennomsnittsalderen for personbiler vraket mot pant 18,9 år. Dette er 0,3 år mer enn året før. Varebilene var i gjennomsnitt 16 år gamle da de ble vraket i 2005 og dette er det samme som de to foregående årene.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.


Gjennomsnittsalderen ved vraking varierte lite fra fylke til fylke for personbiler. Den var lavest i Oslo med 18,2 år og høyest i Sogn og Fjordane med 20,0 år. For varebiler var det større spredning. På fastlandet varierte den fra 13,1 til 18,8 år. Også her hadde Oslo den laveste gjennomsnittsalderen ved vraking, mens det var i Finnmark at disse bilene fikk trille lengst på veiene. Bilbestanden på Svalbard besto av bare 1 160 biler ved utgangen av 2005. Her var gjennomsnittsalderen ved vraking 19,9 år for personbiler og 22 år for varebiler.

... og Mercedes lever lengst

Av personbilene var det Mercedes Benz som hadde den høyeste alderen ved vraking. Disse var i gjennomsnitt 21,8 år gamle. Også Volvo og Saab hadde en gjennomsnittlig levealder på over 20 år. Seat og Skoda er de bilmerkene som tidligst har blitt tatt ut av trafikken. Disse ble vraket etter henholdsvis 11,1 og 12,7 år. Det understrekes at gjennomsnittlig levealder for de ulike bilene vraket i 2005 ikke sier noe om levealderen til de bilene som produseres i dag.

Både for personbiler og varebiler ble det vraket flest biler av merket Ford. 13,9 prosent av personbilene og 20,6 prosent av varebilene som ble vraket i 2005 var Ford. For personbilene er det Opel som utgjør den nest største andelen av de vrakede bilene, med 12,6 prosent, deretter kommer Volkswagen med 10,5 prosent.


(Kilde: Statistisk Sentralbyrå)