Bilen rapporterer informasjon om føret

Snart kan bilen din rapportere om glatte veier, eller andre hendelser.

<b>MELDER FRA:</b>Nå kommer løsningene som skal melde fra om vær og føreforhold.  Foto: COLOURBOX
MELDER FRA:Nå kommer løsningene som skal melde fra om vær og føreforhold. Foto: COLOURBOXVis mer

Statens vegvesen og Volvo går nå sammen om et forskningsprosjekt som rulles ut på svenske og norske veier i disse dager.

Formålet er at biler som ruller ute i trafikken skal hente informasjon om vær og føreforhold og rapportere dette tilbake til Statens vegvesen.

Vi omtalte dette prosjektet allerede i 2013, men dengang lå alt som et skrivebordsprosjekt. Onsdag 18. februar ruller de første 50 bilene i prosjektet ut på veiene.

Neste vinter skal testflåten utgjøre 500 biler.

Fanges i nettskyen

Innen Statens vegvesen går prosjektet under navnet Road Status information-teknologi, eller det mye enklere RSI. En mengde data samles inn om blant annet vær, føre, friksjon, temperatur, og nedbør.

Dataene sendes fortløpende inn til en sentral via enn nettsky-løsning.

Informasjonen skal etter hvert også deles fra bil til bil, ikke bare om føret, men også om eventuelle hendelser.

Motivet for både Volvo og Statens vegvesen er å bedre trafikksikkerheten, og miljøet.

Trafikksikkerhet: Tallene bak ulykkene

Skal gi tryggere trafikkforhold

All informasjon blir brukt som tillegg til det som kommer fra værstasjoner, og vil være med på å gi enda mer detaljert kunnskap om forholdene nede på bakken, ikke bare fortelle om det store bildet.

- Prosjektet gir oss muligheter til å undersøke om data som blir samlet inn fra vanlige personbiler kan supplere data fra værstasjoner og slik gi oss bedre grunnlag for å planlegge og gjennomføre vinterdriften på vegen, sier direktør Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.

Prosjektet er for Volvo viktig i deres mye omtalte 2020-visjon, som blant annet forteller at ingen skal dø i en ny Volvo fra 2020.

- RSI-prosjektet er et godt eksempel på hvordan teknologi fra bilindustrien og vegmyndighetenes kompetanse på vedlikehold av veger, i fellesskap kan gi tryggere trafikk og et bedre miljø, sier administrerende direktør Øystein Herland i Volvo Car Norway.

Volvo starter nå arbeidet med å finne de første frivillige Volvo-sjåførene som kan tenke seg å teste ut systemet i Oslo-området.

Volvo XC90: 11 år og like trygg

RSI-prosjektet skal gå fra nå og ut 2017, og har en ramme på 12,5 ,millioner kroner. Av dette går åtte millioner til Volvo Cars, som leder både testingen og dataevalueringen.

Foruten Statens vegvesen og Volvo, er også Sintef, svenske Trafikverket, NTNU, VTI, Universitet i Gøteborg, Luleå Tekniske Universitet, Road IT og Klimator AB med i prosjektet.

Dataene som hentes ut av systemet er anonymisert, og forteller ingen ting om sjåføren.