Bilbelte-fakta og lesernes vaner

Visste du at det er påbudt å bruke bilbelte også i taxi? Eller at bilbeltet bør skiftes ut etter en kollisjon? Vi forteller deg alt om bilbeltet og hvorfor du ikke bør glemme det.

Bilbelte-regler

 • I 1975 ble det påbudt å montere bilbelter i personbiler.
 • I 1988 ble det påbudt å bruke bilbelte der dette er montert, uansett hvilket sete som benyttes.
 • Bruk av bilbelter er også påbudt i tunge kjøretøy, inkludert busser og minibusser, når belter er montert.
 • Bilbelte er påbudt både foran og bak, også i taxi.
 • Ved manglende bruk av bilbelte kan politiet eller Statens vegvesen ilegge et gebyr på 750 kroner.
 • Om lag 60.000 personer blir bøtelagt for manglende bilbeltebruk årlig.
 • Det er passasjeren, ikke sjåføren, som bøtelegges ved kontroll når passasjeren er over 15 år.
 • Bilbelter og sikkerhet

 • Bilbeltet blir ofte skadet under kraftige sammenstøt og må da byttes ut med nytt.
 • Bilbelte er det viktigste sikringsutstyret i bil mener trafikksikkerhetsforskere (eks.: Trafikkøkonomisk institutt (TØI) og Volvo).
 • Kollisjonspute alene gir mindre sikring enn bilbelter.
 • Barn, bilbelter og kollisjonsputer

 • For spedbarn gir en bakovervendt babystol bedre sikkerhet enn sikring med vognbag og sikkerhetsnett.
 • For småbarn opp til 3-4 år gir det best sikkerhet å sitte i et barnesete som er montert bakovervendt.
 • Bakovervendt bilbarnestol foran kollisjonspute er livsfarlig.
 • Forovervendt bilbarnestol foran kollisjonspute medfører skaderisiko.
 • Barn under 140 cm, eller omlag 12 års alder, skal ikke sitte på plass med kollisjonspute.
 • Bilbelter og risiko

 • 1.300 liv ville sannsynligvis vært berget hvis alle hadde brukt bilbelte fra påbudet ble innført i 1975.
 • Et menneskeliv går i snitt tapt hver uke på grunn av manglende bilbeltebruk.
 • En av tre som dør i trafikkulykker på norske veier bruker ikke bilbelte.
 • Bruk av bilbelte reduserer de alvorlige skadene med 50 prosent av de om lag 1.350 hardest skadde årlig.
 • Bruk av bilbelter reduserer sannsynligheten for å bli drept med 40-50 prosent.
 • Usikrede personer i baksetet er en stor fare for forsetepassasjerene. En person uten bilbelte som veier 75 kilo og frontkolliderer i 50 km/t, vil treffe frontruten eller personen i forsetet med en kraft som tilsvarer 3,7 tonn.
 • Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 10 meter. Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 19 meter. Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 32 meter.
 • Nordmenn og bilbeltebruk

 • Halvparten av trafikkofrene som ble drept i bil brukte ikke bilbelte.
 • 1.300 liv ville sannsynligvis vært berget hvis alle hadde brukt bilbelte fra påbudet ble innført i 1975.
 • Om lag 20 prosent av bilførere bruker ikke bilbelter på korte turer i byer og tettsteder.
 • Om lag 25 prosent av de voksne er ikke sikret i baksetet.
 • Bilbelte er påbudt både foran og bak, også i taxi. Likevel bruker bare en av fire baksetepassasjerer i taxi bilbelte.
 • Skadefrekvensen for personskader er opp til ti ganger høyere i tettstedene enn utenfor.
 • 3 av 10 bruker ikke alltid bilbelte – sier de selv.
 • 4 av 10 under 25 år slurver med bilbeltebruk.
 • Bare 40 prosent av bilførere under 25 år ber sine passasjerer ta på bilbelte.
 • Kilde: Bilbelteaksjonen 2002

  "Pysestrikken" - ikke bare for feiginger

  1. Bilbelte-fakta og lesernes vaner