Bilbelte er ikke feigt

Denne uken deltar mer enn 1.000 personer fra Politiet, Vegvesenet, NAF, Gjensidige Nor og Trygg-Trafikk i Bilbelteaksjonen 2001. Målet er å kontrollere 25.000 biler.

Bilbelte er ikke feigt
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Er du av typen som fester barna i baksetet, men ikke orker å feste ditt eget bilbelte? Du er i tilfelle ikke alene. Statistikken viser at 1 av 5 slurver med bilbelte på kortere turer. I baksetet er vi enda slappere. Hele 30 prosent av den voksne befolkningen satser på flaks fremfor sikkerhetsbelte når de inntar bakseteplassene.

750 kroner

Hvis du ikke synes at risikoen for et forenklet forelegg på 750 kroner er en god nok grunn til å bruke bilbelte, bør du vite følgende: Bruker du bilbelte reduserer du dødsrisikoen med hele 25 prosent hvis du sitter i baksetet.

Sitter du i forsetet har du nesten dobbelt så stor sjanse til å overleve hvis beltet er festet. Er du ennå ikke overbevist? Vi anbefaler at du tar en titt på følgende informasjon, utarbeidet av Bilbelteaksjonen 2001:

Om forelegg og skader

  • 56.514 personer ble bøtelagt for manglende bilbeltebruk i 2000. Ved manglende bruk av bilbelte kan Politiet og Statens vegvesen ilegge et gebyr på 750 kroner. Det er passasjeren, ikke sjåføren, som bøtelegges ved kontroll når passasjeren er over 15 år.
  • 1 av 3 som dør i trafikkulykker på norske veier bruker ikke bilbelte.
  • Bruk av bilbelter reduserer sannsynligheten for å bli drept med 40-50 prosent for fører og passasjerer i framsetet og med ca 25 prosent for passasjerer i baksetet.
  • Artikkelen fortsetter under annonsen

  • 1.250 liv ville sannsynligvis vært berget hvis alle hadde brukt bilbelte fra påbudet ble innført i 1975.
  • Beregninger fra Trafikkøkonomisk institutt (TØI) viser at antallet omkomne i trafikken kan reduseres med 23-65 dersom alle bruker bilbelte. Antall skadde kan reduseres med 285-865 personer, ifølge de samme beregningene.
  • Bruk av bilbelte reduserer de alvorlige skadene med 50 prosent av de om lag 1.350 hardest skadde årlig.
  • Skadefrekvensen for personskader er opp til ti ganger høyere i tettstedene enn utenfor.
  • Les mer om bilbelter, bilbeltebruk og kollisjonsputer her.