Bilalarm: Disse kravene bør du stille

Uansett hvilken bilalarm du velger, er det visse minimumskrav som bør være oppfylt.

For det første er det helt avgjørende at alarmen er såkalt FG-godkjent. Dette betyr at alarmen er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, noe som i sin tur gir deg redusert egenandel hos de fleste forsikringsselskaper. Les mer hva forsikringsselskapene kan friste med her. Etter at du har kontrollert at alarmen er FG-godkjent, bør du undersøke hvilke funksjoner alarmen har. Her følger en gjennomgang av de ulike funksjonene som tilbys av alarmprodusentene.

Skallsikring

Ved hjelp av følere sørger skallsikringen for at alarmen aktiveres om noen forsøker å åpne bagasjelokk, panser eller noen av dørene. Det bør være et minimumskrav at alarmen inkluderer skallsikring.

Glassknuse-sensor

Glassknuse-sensoren er en mikrofon som aktiverer alarmen hvis en av rutene knuses. Du bør ikke kjøpe en bilalarm uten glassknuse-sensor.

Startsperre

En elektronisk startsperre hindrer strømtilførselen til startmotor, tenning eller drivstofftilførsel, noe som gjør det nærmest umulig å starte bilen uten nøkkel. Det vanligste er enkrets startsperrer, som kun hindrer strømtilførselen til en av de nevnte komponentene. Det finnes imidlertid også flerkrets startsperrer, som stanser strømtilførselen til to eller tre komponenter. En bilalarm bør minimum inkludere en enkrets startsperre.

Lysdiode

En bilalarm skal både forhindre at bilen din blir stjålet og sørge for at du får ha bilstereoen din i fred. Men det er også et poeng at du forteller tyven at du har installert en bilalarm - før han knuser ruten. Sørg derfor for at bilalarmen din inkluderer en rød, blinkende lysdiode. Be om at dioden monteres på et godt synlig sted.

Sirene

Hvis tyven er så dopet eller stresset at han ikke ser lysdioden, er hardere lut nødvendig. Derfor må en bilalarm alltid være utstyrt med en eller annen form for sirene. Målet med sirenen er selvfølgelig å skremme tyven vekk, fordi bråket tiltrekker seg oppmerksomhet fra omgivelsene. Hvis du er interessert i å fortsatt ha et godt forhold til dine naboer, bør du be om å få en sirene som ikke er av den aller mest støyende slaget, og som slår seg av etter relativt kort tid. Det er nemlig dessverre en kjensgjerning at en svært høy andel av utløste bilalarmer har sin bakgrunn i tekniske feil og eiere som har glemt at alarmen står på.

Fjernkontroll

De aller fleste bilalarmer slås av og på ved hjelp av fjernkontroller. Gamle bilalarmer hadde bare én innebygget kode, noe som ga en risiko for at avanserte kriminelle kunne "tappe" koden og åpne bilen risikofritt. Du bør derfor kreve at din fjernkontroll kontinuerlig skifter koder. Du bør også spørre om hvor lang levetid det er på fjernkontrollens batteri. Noen selskaper reklamerer med vanntette fjernkontroller. Hvis du vet at din fjernkontroll vil bli utsatt for vann, er en slik å anbefale. Du bør også kreve å få med minimum to fjernkontroller. Hvis bilen har flere brukere, eller du har lett for å miste ting, kan det lønne seg å kjøpe et par ekstra.

Kupéovervåker

Kupéovervåkere, også kalt mikrobølgesensorer, reagerer på metall og vann, og er så sensitive at de kan registrere vanninnholdet i for eksempel en arm. Skallsikring kombinert med en glassknuse-sensor er vel og bra, men har ingen effekt hvis tyven bruker en glasskjærer eller skjærer opp en cabriolet-duk. En kupéovervåker derimot, vil registrere innbruddsforsøket med en gang tyven beveger armen inn i kupeen. Standard alarmpakker inneholder som regel ikke kupéovervåkere. Men prisen på en kupéovervåker er relativt lav, Defa tar for eksempel 290 kroner, og monteringen er relativt enkel. Du bør derfor vurdere å gå til anskaffelse av en slik. Hvis du har en cabriolet, er en kupéovervåker obligatorisk.

Bevegelsessensor

Har du fine felger og dyre dekk? Da bør du være klar over at verken skallsikring, glassknuse-sensorer eller kupéovervåkere forhindrer at tyver stikker av med hjulene dine. Disse komponentene forhindrer heller ikke at tyver tauer med seg bilen eller trekker den opp på en tilhenger. For å stanse slike forsøk, må du kjøpe deg en bevegelsessensor. Den er laget for å reagere på kraftige og/eller langvarige bevegelser i bilen. Dermed blir det ikke mulig verken å jekke opp eller å taue bilen uten at alarmen går. Bevegelsessensorer regnes som regel som tilleggsutstyr, og koster mellom 500 og 1.000 kroner pluss montering.

Nå vet du hva markedet kan tilby. Les mer om utvalg og priser fra Cobra, Defa og Enforcer her.