Bil 3

Bil 3

Leif N. Olsen (ATL)

La herr Hansen få tid til å komme seg inn i høyre felt på en slik måte at han ikke er til fare for dem som allerede er i høyre felt. Om nødvendig, og i god avstand, kan en ta et par blink med lyshornet. Det er som regel nok.

Bil 3

Harald Moen (UP)

Hvis pensjonist Hansen ikke er i en forbikjøringsfase skal han normalt over i høyre felt. Det å presse seg frem med bruk av lysene er ikke noen god kjørestil, men vi har sett at ett blink kan gjøre vedkommende oppmerksom på at han bør legge seg inn i høyre felt.

Bil 3

Henning Sund (DinSide Motor)

Før du begynner å blinke med lysene, sjekk om Hr. Hansen faktisk har anledning til å bytte felt. For øvrig er det første gang jeg har sett at "Hr. Meisterfahrer" med bilen proppfull av tyske hestekrefter ligger "eksemplarisk i høyre fil".