Beste tall på 55 år

Ikke siden 1955 har vi hatt færre døde i trafikken.

I den grad vi snakker om døde i trafikken, så finnes det få gledelige nyheter, men i år finnes det en. Det er en nedgang i antall døde. 2009 ble sett på som et godt år, med 212 omkomne. Det var en stor bedring fra toppåret 2008, som viste til 255 omkomne. I 2010 ble det endelige tallet 209 drepte, noe som forhåpentlig viser at 2009 ikke bare var et blaff i riktig retning.

Norges dødeligste veier.

Svikt i sikkerheten

Tallene fra 2009 viser at det i hovedsak er to årsaker til ulykkene, fart og førerfeil. I 46 % av dødsulykkene vises det til for høy fart etter forholdene. Undersøkelser viser at 40 % av ulykkene som skjedde i høy fart fikk dødelig utfall. Skremmende er det også å se at 43 % av de omkomne ikke brukte bilbeltet, og at 23 % var ruspåvirket. Nær ingen av dødsulykkene skjedde med bakgrunn i veienes beskaffenhet, i følge Statens vegvesen.

Forvinner gangfeltet?

Nullvisjonen lever

PASS DEG FOR PIERRE: Frankrike er bare et av mange land med flere rare kjøreregler vi ikke ante om her hjemme.  Foto: colourbox.com
PASS DEG FOR PIERRE: Frankrike er bare et av mange land med flere rare kjøreregler vi ikke ante om her hjemme. Foto: colourbox.com Vis mer


Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener at bedringen de siste par årene er et resultat av nye veier, trafikksikring av veiene, bedre drift av veiene, og større krav til opplæring og kunnskap. Statens vegvesen har dessuten en egen ulykkesgruppe som nå rykker ut på alle dødsulykker. Dette for å få et bedre overblikk, og en bedre årsaksanalyse enn de tidligere har hatt. Dette har blant annet bidratt til en ny tiltaksplan for hvordan tallene skal bedres ytterligere. I 2009 fant 60 % av dødsulykkene sted i forbindelse med helgen. Nullvisjonen er i høyeste grad fortsatt levende, og holdningsskapning er en av de viktige satsingsområdene for videre reduksjon av antall døde i trafikken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå blir det standard.

Til sammenligning er det samme tendensen å spore i Sverige. Der viser tallene at det i 2008 døde 397 personer. I 2009 krevde trafikken 355 menneskelig, og i 2010 endte tallet på 270 omkomne i trafikken. Om vi sammenligner populasjonen med Norge, så har Sverige kommet et skritt lenger enn oss.