BeSafe Combi X2: Sikker eller farlig? Hvem har rett?

Er det norske barnesetet BeSafe iZi Combi X2 virkelig så farlig som Forbrukerrapporten hevder? Vi forsøker å gi deg svaret.

Det norske og populære barnesetet BeSafe iZi Combi X2 gjorde det svært dårlig i en stor test publisert av Forbruker-rapporten. Er setet så farlig som Forbruker-rapporten hevder? ILLUSTRASJON: Kim Jansson
Det norske og populære barnesetet BeSafe iZi Combi X2 gjorde det svært dårlig i en stor test publisert av Forbruker-rapporten. Er setet så farlig som Forbruker-rapporten hevder? ILLUSTRASJON: Kim Jansson Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

På torsdag kunne vi fortelle at Forbrukerrapporten "slaktet" BeSafe iZi Combi X2 ved å avspise det populære barnesetet med bare 27 av 100 oppnåelige poeng og karakteren "Under middels". Den svake poengsummen resulterte i at setet ble liggende langt nede på resultatlistene. Som bakovervendt babysete (0-13 kg) endte BeSafe-setet på en 41.-plass av 47 testede seter. Og som fremovervendt barnesete (9-18 kg) endte det opp på en 28.-plass av 34. testede varianter.

Omfattende testprogram

Testen er utført på oppdrag fra International Consumer Research & Testing (ICRT), som organiserer hele 40 forbrukerorganisasjoner, deriblant det norske Forbrukerrådet. ICRT har siden 2007 gjennomført et stort testprogram for barneseter og har publisert de sammenlignbare resultatene halvårlig. Så langt har organisasjonen testet omlag hundre seter.

150.000 seter solgt

BeSafe iZi Combi X2. Ment å fungere både som bakovervendt babysete (0-13 kg) og fremovervendt barnesete (9-18 kg). Kun 27 av 100 oppnåelige poeng i Forbrukerrapportens store test.
BeSafe iZi Combi X2. Ment å fungere både som bakovervendt babysete (0-13 kg) og fremovervendt barnesete (9-18 kg). Kun 27 av 100 oppnåelige poeng i Forbrukerrapportens store test. Vis mer
Med tanke på at så mange småbarnsforeldre har kjøpt dette setet, er det synd at vi må konkludere med at vi støtter ICRT og Forbrukerrapportens påstand om at setet ikke kan anbefales.


Forrige torsdag slapp de ICRT-organiserte forbrukerorganisasjonene resultatene for ni nye barneseter og her i landet ble resultatene som vanlig publisert av Forbrukerrapporten. DinSide vil i løpet av kort tid komme tilbake med resultatene for samtlige seter, men prioriterte i første omgang å se nærmere på BeSafe iZi Combi X2. Fra et norsk perspektiv er nemlig dette setet spesielt interessant. Ifølge produsenten HTS har setet vært i produksjon siden 2004 og er i dag markedets mest populære BeSafe-produkt. Siden starten er det solgt hele 150.000 eksemplarer av setet i Nord-Europa, og en stor andel av disse befinner seg i norske biler.

Alvorlige konsekvenser

Hvis setet er så farlig som Forbrukerrapportens poengsum tilsier, innebærer dette at den som er glad i barna sine, bør holde seg langt unna setet. Dette betyr i praksis også at de som allerede har kjøpt setet bør kassere det og kjøpe seg et annet. Vi har derfor prioritert å forsøke å gi våre lesere et klart svar på om setet er farlig - og dermed ubrukelig - eller om produsenten HTS har rett i at Forbrukerrapportens testresultat er misvisende.

Komplisert

Før vi fortsetter, må vi understreke at barnesete-tester er en særdeles komplisert materie. For eksempel vil mange oppfatte det som svært forvirrende at BeSafe iZi Kid X1 Isofix (heretter X1) - som er en nær slektning av BeSafe iZi Combi X2 (heretter X2) - oppnådde meget gode resultater i en identisk test tidligere i år. Setet endte opp med hele 72 poeng og karakteren "Bra".

Les også: De sikreste og farligste barnesetene

Isofix vs tradisjonell løsning

BeSafe iZi Kid X1 Isofix. Setet er ment å fungere både som babysete (0-13 kg) og barnesete (9-18 kg). Skiller seg fra X2 ved at det er isofix-basert og at det kun brukes bakovervendt. Oppnådde hele 72 poeng i Forbruker-rapportens store test.
BeSafe iZi Kid X1 Isofix. Setet er ment å fungere både som babysete (0-13 kg) og barnesete (9-18 kg). Skiller seg fra X2 ved at det er isofix-basert og at det kun brukes bakovervendt. Oppnådde hele 72 poeng i Forbruker-rapportens store test. Vis mer


En av forklaringene bak de oppsiktsvekkende sprikende resultatene (27 vs 72 poeng) er at X1-setet festes ved hjelp av det universale isofix-systemet. Denne løsningen sørger for langt enklere montering og mindre risiko for feilbruk. I mange tilfeller vil også isofix-innfesting sørge for økt stabilitet sammenlignet med innfesting med ulike belte- og støtteben-løsninger.

X2 er imidlertid ikke et isofix-sete og er ifølge testerne langt mer komplisert å montere enn X1. Setet ender opp med delkarakteren 2 av 5 både når det kommer til "Installasjon av setet" og "Risiko for feilbruk".

Kombiseter

En annen viktig faktor er det faktum at isofix-setet X1 brukes bakovervendt både som babysete (0-13 kg) og som barnesete (9-18 kg). Dette i motsetning til X2, som brukes bakovervendt som babysete og fremovervendt som barnesete.

Både X1 og X2 er ment å dekke to vektklasser og kan derfor klassifiseres som såkalte kombiseter. Tidligere publiserte ICRT to ulike resultater for kombiseter. Denne praksisen har de imidlertid forlatt. I stedet publiseres nå kun ett resultat. Og dette resultatet er basert på de dårligste delkarakterene som oppnås.

Dette innebærer eksempelvis at et sete som i fremovervendt posisjon oppnår karakteren 5 av 5 i grenen "Risiko for feilbruk" ikke nødvendigvis får uttelling for denne karakteren. Hvis setet i bakovervendt posisjon blir avspist med karakteren 2, er det denne karakteren som offentliggjøres.

Det samme gjelder i alle grener. Om setet skulle gjøre det veldig godt i frontkollisjonstesten bakovervendt - men dårlig fremovervendt - er det sistnevnte karakter som blir offentliggjort.

Totalt tildeles alle seter 17 delkarakterer. Et sete som i teorien oppnår 17 femmere bakovervendt og 17 toere fremovervendt, vil offentliggjøres som et sete som har oppnådd 17 toere.

"Veto-effekt"

På HTS BeSafe sine nettsider påstås det at BeSafe iZi Combi X2 kan skilte med "Enkel montering". Dette er ifølge Forbruker-rapportens store test ikke korrekt. (Faksimile fra HTS BeSafe sine nettsider)
På HTS BeSafe sine nettsider påstås det at BeSafe iZi Combi X2 kan skilte med "Enkel montering". Dette er ifølge Forbruker-rapportens store test ikke korrekt. (Faksimile fra HTS BeSafe sine nettsider) Vis mer


Og det stopper ikke der. Nå begynner det nemlig å bli skikkelig komplisert. For det første er det slik at enkelte av de 17 delkarakterene vektes høyere enn andre. Blant annet vektes "Frontkollisjon", "Sidekollisjon", "Risiko for feilbruk" og "Installasjon av setet" langt høyere enn "Utsyn", "Rengjøring" og "Finish".

For det andre er det slik at de høyest vektede karakterene har en "veto-effekt" både på de to hovegruppekarakterene ("Sikkerhet" og "Brukervennlighet") og totalkarakteren.

Forenklet kan vi si at et sete som får en dårlig "veto-karakter" ikke har mulighet til å oppnå en høy totalsum selv om setet gjør det meget godt i de 16 andre øvelsene.

To ulemper

Besafe X2-setet har altså blitt "rammet av" følgende problemstillinger:

1. Setet er testet både frem- og bakovervendt. Men kun de dårligste delkarakterene er brukt, uansett om disse oppsto ved frem- eller bakovervendt bruk.

2. Som bakovervendt anses setet som svært komplisert å montere og straffes med dårlig karakterer. Disse dårlige karakterene er "veto-karakterer", noe som betyr at totalkarakteren blir ytterligere svekket. Som fremovervendt straffes setet med en relativt svak frontkollisjon-karakterer. Denne er også en "veto-karakter", noe som ytterligere forverrer resultatet.

Les også: Slik sikrer du barnet i bilen

Endret praksis

Hvorfor har Forbrukerrådet valgt å bruke et slik karaktersystem?

- Tidligere ble kombiseter behandlet som to ulike seter, i den forstand at vi publiserte to separate vektklasse-resultater. Etter lange diskusjoner i ICRT har vi imidlertid bestemt oss for å forlate denne praksisen og i stedet ta utgangspunkt i et såkalt worst case scenario, sier Inger Johanne Birkeland, journalist og testansvarlig i Forbrukerrapporten.

Vil unngå forvirring

Hun understreker at feilaktig montering av barneseter kan få fatale konsekvenser og at bruk av kombiseter øker faren for at feilaktig montering kan forekomme.

- Vi som tester barneseter og publiserer resultatene har et stort ansvar. For oss er det veldig viktig å advare foreldre når vi oppdager sikkerhetsrelaterte svakheter ved barneseter vi tester, sier Birkeland.

- Ifølge Forbrukerrapporten er Besafe-setet svakt i frontkollisjon og oppnår kun karakteren 2,5. Men ifølge produsenten reflekterer denne karakteren fremovervendt posisjon. I bakovervendt posisjon oppnådde setet en bedre karakter. Hvorfor har dere ikke offentliggjort denne karakteren?

- Vi er veldig opptatt av å ikke forvirre forbrukerne. Derfor oppgir vi ikke lenger to alternative delkarakterer i en og samme øvelse. I stedet oppgir vi kun den dårligste, fordi denne representerer en risiko forbrukeren må være klar over. Dessuten vet vi at forbrukere har relativt kort hukommelse. Vi mener derfor det ville være uforsvarlig å publisere en karakter som tyder på at setet gjør det relativt godt i frontkollisjon. For hva skjer den dagen barnet har blitt så stort at setet må snus? Husker foreldrene da at setet i fremovervendt posisjon gir en mye dårligere beskyttelse ved frontkollisjon?, spør Birkeland retorisk.

Skeptisk til kombiseter

Den erfarne forbrukerjournalisten er generelt skeptisk til kombiseter og har erfart at seter utviklet og tilpasset én spesifikk vektklasse som regel er å foretrekke.

- Vår erfaring er at produsentene er nødt til å kompromisse på flere områder når de utvikler seter som skal kunne brukes i flere vektklasser, noe jeg mener dette setet er et godt eksempel på. Bakovervendt er det stor risiko for feilbruk og fremovervendt blir skadeverdiene for hode og nakke for høye. Setet er derfor rett og slett ikke blant de sikreste på markedet, noe som reflekteres i den lave poengsummen setet oppnår, sier Birkeland.

Les også: Slik sikrer du babyen i bilen

- Setet er trygt

Hva mener HTS selv?

- Vi i HTS jobber veldig tett på en rekke organisasjoner som arbeider med ulykkesgransking. Vi har ikke fra noen av disse mottatt rapporter om dødsulykker eller alvorlige skader på barn som har sittet i vårt BeSafe iZi Combi X2, sier Frank Lilleheil, produktsjef i HTS BeSafe.

Lilleheil hevder også at setet gjentatte ganger er testet i Sverige, med meget gode resultater som belønning.

- Hvorfor går det så galt i denne testen?

- Jeg er ikke enig i at det gikk så galt i denne testen. Vi har tilgang til de underliggende resultatene og kan blant annet konstatere at setet gjorde det godt i sidekollisjonstestene. Og i bakovervendt posisjon gjorde vi det svært godt også i frontkollisjonstesten. Som forventet gjorde vi det noe dårligere i frontkollisjontesten når setet er fremovervendt, sier Lilleheil.

- Ikke spesielt komplisert

- Men i Forbrukerrapportens oversikt så fremstår det som om setet gjorde det svært dårlig?

- Disse barnesetetestene foregår i Tyskland og selve kollisjonstestene utføres av seriøse og svært profesjonelle aktører med høy integritet. Problemet er at det også gjennomføres flere deltester basert på subjektive vurderinger. Blant annet gjøres det vurderinger av seteinstallasjon og risiko for feilbruk. Det er selvsagt mer komplisert å feste vårt sete bakovervendt enn det er å feste et fremovervendt sete. Dette fordi brukeren blant annet må forholde seg til underforankringsbelter og støtteben, noe som er nødvendig for å få setene godkjent i henhold til ECE-standardene. Likevel mener vi at det ikke er spesielt komplisert å feste setet korrekt, sier Lilleheil, som mener HTS BeSafe rammes av kulturforskjeller.

- Her i Skandinavia har vi levd med bakovervendte seter i 40 år og de aller fleste produsentene forholder seg til samme monteringsnorm. Folk er derfor vant til å forholde seg til bakovervendte modeller, som jo gir opptil fem ganger økt sikkerhet sammenlignet med fremovervendte. Kontinentale europeere derimot, er ikke vant til denne løsningen og oppfatter den som komplisert og tungvinn. Dette er for så vidt greit nok. Problemet er at det norske Forbrukerrådet videreformidler testresultatene uten å i tilstrekkelig grad å informere om disse kulturforskjellene, sier Lilleheil, som også er svært kritisk til at kun de dårligste delresultatene publiseres.

Konklusjon

Innledningsvis i denne artikkelen lovet vi å forsøke å fortelle deg om BeSafe iZi Combi X2 er et trygt eller farlig sete. Med tanke på at så mange småbarnsforeldre har kjøpt dette setet, er det synd at vi må konkludere med at vi støtter ICRT og Forbrukerrapportens påstand om at setet ikke kan anbefales.

Etter å ha sett nærmere på testmetodikken mener vi riktignok at setet har fått en dårligere poengsum enn det faktisk fortjener. Hadde ICRT og Forbrukerrapporten valgt å publisere to testresultater - ett for hver vektklasse - hadde begge disse resultatene blitt bedre enn det elendige, samlede resultatet setet faktisk endte opp med.

Uansett for mange svakheter

Men selv om setet hadde fått to testresultater, så er det opplagt at ingen av disse ville ha blitt spesielt gode. I fremovervendt posisjon er setet blant annet for svakt i frontkollisjoner og bakovervendt er det rett og slett svært komplisert å montere korrekt. Så komplisert at faren for feilbruk er overhengende.

Det kan selvsagt hende at 99 prosent av eierne monterer setet korrekt. Men når 150.000 seter er solgt, så er det ille nok om bare 1 prosent av eierne skulle montere setet galt.

Velg et annet

Med tanke på at det finnes en rekke baby- og barneseter har oppnådd langt bedre resultater både i kollisjonstestene og når det kommer til montering, anbefaler vi derfor at du kjøper et av disse i stedet. Oversikt over de beste sikreste setene finner du her.

Bakovervendt: Montér på nytt

Eier du allerede et BeSafe iZi Combi X2? Og bruker det bakovervendt? Da bør du hente frem instruksjonsboken og dobbeltsjekke at setet er hundre prosent korrekt montert, eventuelt ta kontakt med forhandleren og be om bistand derfra.

Fremovervendt: Bør ikke brukes

Med bakgrunn i kollisjonstestresultatene Forbrukerrapporten har presentert kan dessverre ikke setet anbefales brukt i fremovervendt posisjon.

Kilder: Forbrukerrapporten, HTS

Forbrukerrapportens test finner du her.

Les også:

  • DinSide Motors juveler
  • Vi bryr oss om ditt personvern

    dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

    Les mer