Båtulykker - årsaker

Båtulykker - årsaker
ÅrsakAntall omkomne
Fall over bord9
Ved fiske7
Kantring6
Vannfylling2
Kollisjon med annen båt2
Grunnstøting1
Brann/eksplosjon1
Kollisjon med objekt1
Bading0
Ved fortøyning0
Sportsutøvelse0
Ukjent7
Sum36