Dårlig batteri?
Dårlig batteri?Vis mer

Batterivedlikehold:Død uten spenning

Som en ubrukelig metallhaug står den der, bilen din. Bønn eller banning hjelper ikke: den vil ikke våkne. Uten strøm fra batteriet forblir motoren død

Vanlig levetid for et batteri er fem år. Noen varer så lenge, mens andre går dukken etter et par år. Kjøreforhold og kjørevaner, samt ditt vedlikehold av batteriet er med på å avgjøre den faktiske levetiden.

Fra sveiv til batteri

I forrige århundre gikk bilene riktignok fremover uten batteri. Motoren sattes i gang ved hjelp av en sveiv foran på bilen. Men det var ikke alltid like trygt å starte kjøretøyet på denne måten. Hvis motoren feilstartet, kunne håndsveiva bli slynget tilbake med stor kraft og forårsake store skader på den uheldige som stod foran bilen. Henry Leland, mannen som grunnla Caddilac-konsernet, hadde en mindre lystig opplevelse med håndsveiven i 1911. Året etter var alle Caddilacene utstyrt med batteri.

Må aktiveres for å lades

Batteriet må lades innimellom.
Batteriet må lades innimellom. Vis mer

Egentlig er batteriet bare en oppbevaringsplass for elektroner. De venter i spenning inne i batteriboksen på at de skal få strømme til og starte motoren, aktivisere lys og lykter og alt annet elektrisk utstyr som bilen måtte ha. Men strømmen fra batteriet holder seg ikke konstant uten videre. For å bevare kreftene må det lades jevnlig. Mens du er ute og kjører, lades batteriet opp. I utgangspunktet har batteriet en hvilespenning som er akkurat nok til å sette motoren i gang. Motoren driver så drivreima rundt, som igjen driver en dynamo, som lader batteriet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Elektronene mister krefter

Å ha bilen stående på stedet hvil i ukevis uten å starte motoren, er altså ikke noe sjakktrekk. Elektronene er avhengig av å være i bevegelse for å kunne yte maksimalt. Uten dynamoen til å dytte dem i motsatt retning av det de egentlig ønsker, klynger de seg sammen og blir værende på stedet hvil. Hvis de får stå slik lenge, blir noen av dem sittende fast. Dette hindrer batteriets evne til å produsere og oppbevare elektrisitet. Denne nedbrytende prosessen akselererer kraftig hvis du lar batteriet utlades ofte, eller hvis du ikke bruker det på flere uker.

Typer batteri

Det finnes flere typer batterier: noen krever påfyll av væske, andre er såkalte vedlikeholdsfrie batteri. Har du et vedlikeholdsfritt batteri, er det ikke så mye du kan gjøre for å pleie det –derav kallenavnet ”vedlikeholds umulig”. Fordelene med denne typen batteri er blant annet at det reduserer vanntap og rustangrep, siden battericellene er kapslet inn og umulig å få tak på. Bakdelen er at alle batteri –uansett hvor vedlikeholdsfrie de måtte være- mister væske over tid.

Se etter faremomenter

Skitt, irr og rust gjør at batteriet ikke kan yte maksimalt.
Skitt, irr og rust gjør at batteriet ikke kan yte maksimalt. Vis mer

Hos de vanlige batteriene er cellene godt synlige, i form av seks plugger oppå eller på siden av batterikassen. Enten er de kapslet igjen med en plugghette, eller så er de omsluttet av et deksel som må fjernes før du når inn til dem. Du bør sjekke hvordan det står til med batteriet med jevne mellomrom, slik at du oppdager eventuelle skader før det plutselig streiker helt. Ting du bør være på vakt over, er:

* Sprekker i selve batteriboksen
* Tegn på lekkasje fra cellene
* Rust rundt celler og poler
* Irr (hvitt/grønlig smuss) rundt polene
* At batteriet har løsnet og ikke står støtt
* Syrenivået i cellene (eller væskenivået)
* Stramhet på drivreima

Hva du kan gjøre

Hvis du oppdager sprekker i batteriboksen, er det ingen ting du kan gjøre -bortsett fra å sørge for at du leverer det der de tar i mot slikt spesialavfall. De fleste bensinstasjoner har slikt mottak. Ser du at batteriet står ustøtt, må du feste det skikkelig. Hvis det får stå og vingle under panseret, kan det forstyrre reaksjonene inne i batteriet. Skulle uhellet være ute og du blir utsatt for en kollisjon, spres dessuten den livsfarlige og sterkt etsende væsken i beste fall bare ut i naturen – i verste fall kan den skade deg eller andre.

Det er imidlertid viktig at du ikke strammer for hardt. Det kan føre til sprekker i batterikassen. Rust, skitt og iir rundt poler, celler og polklemmer må fjernes. Slike belegg oppå batteriet kan lede strøm mellom polene, med det resultat at batteriet kortslutter. På batteri med plugghetter kan du fylle på vann ved behov. Mens du befinner deg under panseret, kan det også være lurt å sjekke drivreima.

Den skal være så stram at du kan bevege den en halv centimeter opp- og nedover. Hvis denne ryker, betyr det at batteriet ikke lades. Det kan være lurt å ha en drivreim liggende på lur hvis du skulle være så uheldig at den ryker midt i ødemarken.

Batteriet bæres i en bærestropp.
Batteriet bæres i en bærestropp. Vis mer

Støtfrie tips

* Legg aldri skrujern eller annet verktøy oppå batteriet når du jobber under panseret. Stål er strømledende, og hvis du kommer borti plusspol og minuspol samtidig, kan batteriet kortsluttes. Hvis dette skjer kan batteriet eksplodere.

* Bær aldri batteriet inn mot kroppen din: du kan få etsende batterisyre på kropp og klær. Bruk et batterifeste eller en bærestropp. Hvis du likevel skulle søle på deg, så vask deg godt med såpe og vann med en gang.

* Du må koble fra batteriet før du begynner å jobbe på det. Koble fra jordkabelen først, fordi det er minst fare for at den skal skape gnister når du kobler den fra.

* Aldri vær borti plusspol og gods (for eksempel motorblokka samtidig). Da kan det skytes gnister fra batteriet, og det kan eksplodere.

* Ved lading av batteri: aldri forsøk å lade hvis elektrolyttene er frosset, da dette kan føre til at batteriet overopphetes og eksploderer. Overstiger temperaturen på elektrolyttene 52 grader kan det også eksplodere.

* Når du skal etterfylle vann, er det viktig at du ikke benytter metallredskap(trakt av metall). Dette kan ta med seg ladde partikler ned i battericellene og forstyrre reaksjonene der. Bruk noe av plast.

* Under start ved hjelp av startkabler, må du passe på at begge batteriene, både ditt eget og hjelpebatteriet, har samme spenning (12 eller 24 Volt). Hjelpebatteriet bør heller ikke være betydelig svakere (sjekk på batteriet – styrken er oppgitt i AmH – Ampere/Timer – et vanlig bilbatteri har 55 – 70 AmH) enn ditt døde, da dette ikke vil være strekt nok til å tilføre tilstrekkelig med strøm til det døde.

Ved bruk av startkabler, vær påpasselig med å koble til og fra kablene i riktig rekkefølge. Gjør du dette feil, kan du snart stå overfor et eksplodert batteri. For riktig prosedyre ved bruk av startkabler – klikk her.

* Noen vil også forsøke å få motoren i gang ved bakkestart før de finner fram startkablene. I en bil med manuelt gir skal det være innstilt på andre- eller tredjegear. Kjøretøy med automatgear eller katalysator kan ikke trilles i gang! Bilen kan feilstarte, noe som kan skade katalysatoren.