Direktør i Trygg Trafikk, Leif Agnar Ellevset, kutter bursdagskaken til Barnas Trafikklubb.
Direktør i Trygg Trafikk, Leif Agnar Ellevset, kutter bursdagskaken til Barnas Trafikklubb.Vis mer

Barnas Trafikklubb 35 år

Målet med klubben var å senke dødsstatistikken blant barn under syv år.

Barnas Trafikklubb ble stiftet 30. august 1966 av Trygg Trafikk. Grunnen til at det ble stiftet en egen klubb for barn under syv år var at det i 1965 omkom hele 50 barn under syv år til tross for at trafikken da var minimal i forhold til i dag. I år 2000 var det samme tallet åtte. Trafikkulykker utgjør i dag 40% av alle barnedødsulykker i Norge.

Mange medlemmer

Barnas Trafikklubb har hatt store medlemsmasser opp gjennom årene. I løpet av de 35 årene som klubben har vært i drift har 650.000 barn vært medlem, og omtrent 40% av dagens 25-åringer har vært medlem.

Per august i år er 30.000 barn mellom tre og syv år medlem.

Hva gjør Barnas Trafikklubb

Barna får en pakke hvert halvår med informasjon til foreldrene, et hefte med en historie og oppgaver. I tillegg får de en CD plate med musikk og hørespill. Når de har vært medlem i hele perioden har de åtte hefter og åtte Cd’er i en samleperm. Dette koster totalt 390 kroner.

Alle mapper har et hovedtema:
- Hvor skal vi leke og hvor skal vi gå?
- Veier uten fortau.
- Hvor og hvordan krysse veien?
- Refleks.
- Trafikklys.
- Reise med bil og buss.
- Skoleveien.
- Sykkel, gangveier og sykkelhjelm.