Autoteam Rødtvet

Strykstatistikk på kjøredelen siste tre år for Autoteam Rødtvet. Ideellt bør de fleste elevene være godkjent av trafikkskolen før de går opp til førerprøven, og strykprosenten til de godkjente elevene bør være så nær null som mulig.