Autoteam Rødtvet

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Autoteam Rødtvet.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 7 42 % 14 0 % 14 %
1998 5 0 % 75 35 % 33 %
1999 0 0 % 22 36 % 36 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.