Autoteam Manglerud

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Autoteam Manglerud.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 127 39 % 79 48 % 42 %
1998 9 11 % 119 31 % 30 %
1999 7 28 % 139 53 % 52 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.