VELG SIKKERT: Biler med stadig mer avansert sikkerhetsutstyr får ned antallet alvorlige ulykker på norske veger.
VELG SIKKERT: Biler med stadig mer avansert sikkerhetsutstyr får ned antallet alvorlige ulykker på norske veger.Vis mer

Antallet alvorlige ulykker går ned

Bedre sikkerhetsutstyr i bilene er en av årsakene.

Antallet ulykker går ned på norske veger, og hittil i år har færre blitt hardt skadet og drept enn tidligere år, viser statistikk fra SSB.

Dette sikkerhetsutstyret er viktigst

Færre alvorlige ulykker

Så langt i år har 52 personer mistet livet, mens 142 har blitt hardt skadd. Dette er langt under gjennomsnittet for årets fire første måneder. Gjennomsnittlig omkom 66 personer i trafikken og 236 ble hardt skadd i perioden januar til og med april i tiårsperioden 2002-2011.

Rune Elvik ved Transportøkonomisk Institutt forsker på trafikksikkerhet, og forteller at sikrere biler er en viktig årsak til nedgangen i alvorlige ulykker.

- Når det gjelder personer i bil, har sikrere biler bidratt en del de siste årene. Vi har anslått at ulike typer sikkerhetsutstyr på biler de siste 10 årene har redusert antallet drepte og hardt skadde med cirka 8 prosent, forteller Elvik.

Han legger til at den totale nedgangen imidlertid er større enn dette, og at andre faktorer også har bidratt, uten at det er like lett å slå fast de konkrete årsakene.

Slik velger du den sikreste bilen

Påsken

Tradisjonelt skjer en del ulykker i løpet av påsken, og årets påske var intet unntak. Fire personer omkom, mens 24 personer ble hardt skadd. Gjennomsnittlig har 5 personer omkommet og 20 personer blitt hardt skadd i påsketrafikken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Likevel er antall drepte og hardt skadde i april i år langt lavere enn gjennomsnittet de ti siste årene, med 10 drepte og 49 hardt skadde. Gjennomsnittet ligger på 16 drepte og 69 hardt skadde.

Nå er det fort gjort å miste lappen

Flest menn i alvorlige ulykker

Blant de 52 drepte i trafikken så lant i år, er 34 menn. Også blant de 142 hardt skadde, er det nesten dobbelt så mange menn enn kvinner, henholdsvis 92 menn og 50 kvinner.

Hovedvekten av de omkomne var i aldersgruppen 55-64 år, mens hovedvekten av skadde er menn i alderen 25-34 år.

De fleste ulykkene har funnet sted i Oslo, som så langt i år har hatt 200 ulykker totalt. Deretter følger Hordaland med 156 ulykker totalt.

Verstingene: Unge gutter og eldre damer ruser seg mest