Alternative ruter

Lei av å stange i kø? Her finner du oversikten over de alternative rutene ut og inn til hovedstaden.

UTFART:

 • Fra Oslo mot Hallingdal:
 • Hovedruter: E18, E16, Rv 7
  Problem: strekningen Sandvika - Sollihøgda - Hønefoss

  Alternativ: E 18, E 134, Rv 283, Rv 35, Rv 280 Drammen-Hokksund-Vikersund- Hamremoen (x Rv 7)
  (ca. 26 km lenger kjøreveg Oslo - Hamremoen)

 • Fra Oslo mot Valdres:
 • Hovedruter: E18, E16
  Problem: strekningen Sandvika – Sollihøgda - Hønefoss

  Alternativ: Rv 4, Rv 35 Oslo - Gjelleråsen - Lunner - Jevnaker - Hønefoss (x E16)
  (ca. 31 km lenger kjøreveg Oslo - Bjørgo)

  eller:

  Rv 4, Rv 34, Rv 33 Oslo - Gjelleråsen - Brandbu - Dokka -
  Bjørgo (x E16)
  (ca. 15 km lenger kjøreveg Oslo - Bjørgo)

 • Fra Oslo mot Østerdalen:
 • Hovedruter: E6, Rv 3
  Problem: strekningen Jessheim –Minnesund - Kolomoen

  Alternativer: E6, Rv 2, Rv 24 Oslo-Kløfta-Skarnes-Stange-Elverum
  (ca. 28 km lengre kjøreveg Oslo - Elverum)

  INNFART:

 • Fra Hallingdal mot Oslo:
 • Hovedruter: Rv 7, E16, E18
  Problem: Flå – Noresund - Hønefossområdet samt Sollihøgda

  Alternativ: Rv 280, Rv 35, Rv 283, E 134, E 18, Hamremoen (x Rv 7)- Vikersund- Hokksund -Drammen-Oslo
  (ca. 29 km lenger kjøreveg Hamremoen - Oslo)

  eller:

  Rv 40, E 134, E 18, Geilo-Kongsberg-Drammen-Oslo

 • Fra Valdres mot Oslo
 • Hovedruter: E16, E18
  Problem: Hønefossområdet samt Sollihøgda

  Alternativer: E16, Rv 33, Rv 34, Rv 4 Bjørgo-Dokka-Brandu-Oslo
  (ca. 15 km lenger kjøreveg Bjørgo - Oslo)

 • Fra Østerdalen/ Trysil mot Oslo
 • Hovedruter: Rv 3, Rv 25, E6
  Problem: strekningen Kolomoen – Minnesund

  Alternativer: Fra Østerdalen: Rv 24, Rv 2 via Stange-Odalen-Skarnes-Kløfta
  (ca. 25 km lengre kjøreveg Elverum - Oslo)

  Fra Trysil: Rv 20, Rv 2 via Elverum-Kongsvinger-Kløfta
  (ca. 57 km lengre kjøreveg Elverum - Oslo)

 • Fra Gudbrandsdalen mot Oslo
 • Hovedrute: E6 Øyer – Lillehammer – Oslo
  Problem: Lillehammer området med manglende kapasitet på E6 fra Storhove (x Rv 255) og sørover til Mjøsbrua.

  Alternativ: Omdirigering på Rv 255 fra Gausdal, sørover på Rv 253 mot Vingnes og videre sørover Fv 331 parallelt med E6.

 • Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen
 • Kilde: Statens Vegvesen