Alt om lufttrykk IV

Alt om lufttrykk IV


Hvilken betydning har utetemperaturen for lufttrykket?

Luft har den egenskapen at den utvider seg når den varmes opp og fortettes når den kjøles ned. Dette er interessant for oss i flere sammenhenger.

Årstidene påvirker lufttrykket
Tenk deg at du vi skriver oktober og at du nettopp har skiftet til vinterdekk. Du reiser sporenstreks til nærmeste bensinstasjon for å kontrollere lufttrykk og etterfylle luft. Selv om det er høst, er det en solrik dag og termometeret viser 10 varmegrader. Du har lokalisert lufttrykk-plaketten, legger til 20 prosent og fyller dekkene med 250 kPa. To måneder etter har det imidlertid blitt vinter og gradestokken viser 20 minusgrader. Dermed har luften i dekkene dine "skrumpet inn", noe som betyr at du ikke lenger har 250 kPa trykk. I stedet holder dekkene rundt 220 kPa.

Grunnregelen er nemlig at temperaturen påvirker luft i personbildekk med rundt 10 kPa per 10 grader Celcius (trolig vil dekkene i tillegg ha mistet 10-15 kPa grunnet luftlekkasje, noe som betyr at trykket i verste fall kan ha falt til under 210 kPa).

Alt om lufttrykk IV


Nettopp det at vi bor i et land med store temperaturforskjeller, er blant årsakene til at ekspertene vi har snakket med anbefaler å fylle 10 prosent høyere lufttrykk i sommerdekkene og hele 20 prosent høyere trykk i vinterdekkene. Ved å følge disse levereglene kompenserer man for lufttrykk-tapet som oppstår ved lave temperaturer.

Luftfylling i oppvarmet lokale
Den som fyller luft i et oppvarmet lokale må være spesielt oppmerksom på temperatur-problemstillingen. Hvis bilen har stått lenge i en oppvarmet garasje, vil nemlig luften inni dekkene oppnå omtrent samme temperatur som garasje-luften. Hvis du fyller 250 kPa i et lokale som holder 20 varmegrader - og deretter kjører ut i 20 minusgrader, vil lufttrykket snart synke til rundt 210 kPa.

Men dette problemet kan altså løses ved overfylling. I dette tilfellet ville du oppnådd korrekt lufttrykk ved å fylle 290 kPa.

Hvorfor må dekk være "kalde" når de kontrolleres og etterfylles?

Alt om lufttrykk IV


Dekk skal være "kalde" (holde samme temperatur som uteomgivelsene) når de fylles. Årsaken er igjen det faktum at luften påvirkes av temperaturendringer. Hvis lufttemperaturen inni dekket holder 20 varmegrader når man måler lufttrykket, mens utetemperaturen er 0 grader, vil målingen bli misvisende. Selv om målingen skulle vise de ønskede 250 kPa, vil lufttrykket synke til 230 kPa når bilen parkeres.

Når er dekket "kaldt" - og når er det for varmt?

Alt om lufttrykk IV


I praksis vil det for mange av oss være vanskelig å oppnå målet om kalde dekk. Det er nemlig slik at luften i bildekket varmes opp under kjøring. Og de av oss som ikke selv har en luftkompressor er jo vanligvis nødt til å kjøre et stykke for å få utført måling og eventuell etterfylling.

Det er nærmest umulig å sette en øvre grense for hvor langt man kan kjøre før dekket blir "for varmt". Varmeutviklingen i dekkene avhenger nemlig av en rekke faktorer, deriblant hastighet, dekktype og -størrelse, underlag, utetemperatur og retardasjonskraft.

Grunnregelen blir imidlertid at bilen bør kjøres så kort og pent som mulig før dekktrykket skal måles. Etter lengre kjøreturer bør bilen fra et ideelt synspunkt få "hvile" minst en time før trykket måles og luft eventuelt etterfylles.

Alt om lufttrykk IV

Kjøp egen lufttrykkmåler

Det er imidlertid mulig å omgå overnevnte problematikk. Ved å kjøpe deg en egen lufttrykkmåler åpnes muligheten for å måle lufttrykket før du starter motoren. Så, når du ankommer luftpumpen, måles trykket igjen med din egen dekktrykkmåler. Differansen plusses på det lufttrykket som er passende for din bil.

Eksempel: Dine dekk skal ha 250 kPa. Målingen hjemme viser 210 kPa. Målingen på luftstasjonen viser 230 kPa. Differansen, 20 kPa, legges til de ønskede 250 kPa. Du fyller dermed 270 kPa, og vil ha 250 kPa når dekkene kjølner.

Dekktrykkmålere finnes i både analoge og digitale utgaver og er relativt rimelig i innkjøp (under 100 kroner).

Kan jeg stole på bensinstasjonens luftutstyr?

Alt om lufttrykk IV


Luftutstyret på bensinstasjonene utsettes ofte for hardhent behandling og kalibreres sjeldent eller aldri. I tillegg har ofte selve manometeret (tallklokken) svak lesbarhet. Det kan derfor være en idé å sjekke luft-utstyret på flere bensinstasjoner i nærområdet og velge den stasjonen som tilsynelatende har det beste utstyret (kontrollrunden tar du minst én dag i forveien, jamfør kalde dekk).

Et sikrere alternativ er å kjøpe deg en egen lufttrykksmåler. Da har du muligheten for å sjekke ut om bensinstasjonens manometer er riktig kalibrert. Er manometeret kalibrert, er alt i orden. Hvis ikke, så vet du hvor stor feilvisningen er, og kan kompensere når du etterfyller luft.

Et tredje alternativ er å oppsøke en dekkforhandler eller et seriøst bilverksted. Disse sitter vanligvis på avansert og presist luft-utstyr. Spør du pent vil du høyst sannsynlig få låne ustyret noen minutter.

Andre lufttrykk-tips

Alt om lufttrykk IV


Dekkrotasjon
Er du blant dem som praktiserer rotasjon av hjulparene etter et visst antall kilometer/sesonger? Hvis din bil har oppgitt ulikt luftrykk for for- og bakdekk er det svært viktig at du husker å ta hensyn til dette i sammenheng med rotasjon.

Reservehjulet
Husk at du iblant også bør kontrollere lufttrykket i reservehjulet. Grunnet lekkasje over tid, kan reservedekket med fordel fylles med minst 20 prosent høyere lufttrykk enn oppgitt.

Ventilhetter
Ventilhettene skal både beskytte ventilen og forhindre luftlekkasje. Bruk alltid ventilhetter og skru dem godt til.

Kilder: Continental Dekk Norge, Nokian Dekk AS, Dekkmann, tirerack.com, Goodyear, Michelin, Dekkimportørens landforening, Scandinavian Tire and Rim Organization (STRO), caplex.no