Alt om lufttrykk III

Alt om lufttrykk III


Når skal oppgitt lufttrykk fravikes?

Vi har snakket med noen av Norges fremste dekkeksperter, som faktisk kan opplyse at vi ikke skal følge bilprodusentenes oppgitte lufttrykk-tabeller slavisk. I stedet anbefaler ekspertene at vi alltid benytter et noe høyere lufttrykk enn tabellene forteller oss.

Sommerdekk
Bruk omlag 10 prosent høyere trykk enn oppgitt. Hvorfor?

For det første er et for høyt trykk grunnleggende å foretrekke fremfor et for lavt trykk. Dette både av hensyn til forbruk, dekkslitasje og kjøreegenskaper.

For det andre vil et dekk over tid alltid miste luft gjennom gummien. En av våre kilder hevder at et normalt dekk kan miste så mye som 7 kPa (0,07 bar/ kg/cm2) per måned.

For det tredje påvirkes dekktrykket av utetemperaturen, noe vi skal komme tilbake til i neste kapittel.

Alt om lufttrykk III

Vinterdekk

Bruk omlag 20 prosent høyere trykk enn oppgitt. Hvorfor? Begrunnelsen for de første 10 prosentene er de samme som for sommerdekkenes vedkommende. Bakgrunnen for de neste 10 prosentene har å gjøre med den spesielle oppbygningen av nordiske vinterdekk (spesielt de piggfrie). Nordiske vinterdekk er nemlig laget av en svært myk gummiblanding. I tillegg har de dype mønstre, svært mange lameller og skarpe skuldre (sideveis mønsteravslutning). Alle disse egenskapene er negative for dekkets barmarks-egenskaper, men kan ifølge ekspertene til en viss grad kompenseres ved økt lufttrykk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alt om lufttrykk III

Lavprofil sommerdekk

Bruk omlag 15 prosent høyere trykk enn oppgitt. Hvorfor? Fordi lavprofildekk vanligvis er bredere enn ordinære dekk, noe som igjen betyr at en større del av slitebanen mangler støtte fra dekksidene og dermed kun hviler på luft.

Lavprofil vinterdekk
Bruk omlag 20 prosent høyere trykk enn oppgitt - samme tall som for ordinære vinterdekk.

Høy hastighet
Bruk omlag 20 prosent høyere trykk enn oppgitt om du skal kjøre i svært høye hastigheter (gjelder i praksis kun i Tyskland). Dette tallet gjelder alle typer dekk, både sommer- og vinterdekk og både høy, normal og lav profil.

Tommelfingelregel
Bruk i utgangspunktet ikke mer enn 20 prosent høyere trykk enn oppgitt.

Visste du at lufttrykket påvirkes av temperatur? I neste og siste kapittel skal vi blant annet se nærmere på hvordan endrede utetemperaturer har betydning for dine dekk og hvorfor det er viktig at dekket er "kaldt" når det måles og etterfylles.