ILLUSTRASJON: Per Ervland
ILLUSTRASJON: Per Ervland Vis mer

Alt om de nye kollisjonstestene

Fra og med februar 2009 har Euro NCAP innført helt nye vurderinger av bilene de kollisjonstester. Dagens minikurs gir deg en innføring i det nye poengsystemet.

Publisert
Sist oppdatert

Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) er en uavhengig organisasjon som siden 1997 har testet sikkerhetsnivået på biler som selges i Europa. DinSide har fulgt Euro NCAP tett siden 2003 og har gitt våre lesere løpende oversikt over samtlige av de flere hundre bilmodellene som opp gjennom årene er testet av institusjonen.

Vår samlede oversikt finner du her.

Fra tre til ett sett stjerner

Nå har imidlertid Euro NCAP endret både testprosedyrer og poengsystemer. Mens de testede bilene tidligere ble tildelt tre ulike sett med stjerner (voksenbeskyttelse, barnebeskyttelse, fotgjengerbeskyttelse), vil samtlige poengsummer heretter slås sammen og ende opp i ett stjernesett.

Det Euro NCAP sannsynligvis ønsker å oppnå med dette, er å forhindre bilprodusentene i å kun trekke frem de positive stjernesettene. For eksempel finnes det tallrike eksempler på bilprodusenter som har reklamert med fem stjerner i Euro NCAP, fordi de oppnådde fem stjerner i voksenbeskyttelse-testen. Det de ikke fortalte, er at de gjorde det dårlig i barnebeskyttelse- og/eller fotgjenger-testene.

Fire disipliner

Alt om de nye kollisjonstestene

Hva med deg?

Vil du legge vekt på Euro NCAP-resultater neste gang du skal kjøpe bil? (Avsluttet)
Ja(71%) 404
Nei(18%) 103
Vet ikke(11%) 60
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.
Alt om de nye kollisjonstestene


Men nå innføres altså et helt nytt poengsystem. Dette fungerer slik at samtlige biler som testes belønnes med null til fem stjerner. Disse stjernene er i sin tur basert på fire hoveddisipliner.

De fire hoveddisiplinene er "voksenbeskyttelse", "barnebeskyttelse", "fotgjengerbeskyttelse“ og "sikkerhetsutstyr".

1. Voksenbeskyttelse (Adult occupant)

Disiplinen voksenbeskyttelse gir mulighet for oppnåelse av inntil 36 poeng (100 prosent), og er sammensatt av fire øvelser:

A. Frontkollisjontesten (Frontal impact)
Frontkollisjonstesten er uforandret. Det betyr at den foretas i 64 kilometer i timen, og at 40 prosent av bilens front siktes inn i en deformerbar barriere - en såkalt offset-crash. Bilene får poeng etter hvor godt passasjerene beskyttes under kollisjonen.

Maksimal oppnåelig poengsum er 16 poeng, laveste poengsum er 0 poeng.

B. Sidekollisjonstesten (Car to car side impact)
Selve sidekollisjonstesten er uforandret. Det betyr at den foregår ved at en 150 centimeter bred rambukk kjøres inn i bilens førerside i en fart av 50 kilometer i timen. Bilene får poeng etter hvor godt føreren beskyttes under kollisjonen.

Alt om de nye kollisjonstestene


Maksimal oppnåelig poengsum er som tidligere 16 poeng, laveste poengsum er 0 poeng. Det som imidlertid er nytt - og meget forvirrende, er at denne poengsummen deles på to før den legges sammen med de andre poengsummene. I praksis kan man derfor si at maksimal oppnåelig poengsum er 8 poeng.

C. Stolpetesten (Pole side impact)
Selve stolpetesten er uforandret. Det betyr at bilens førerside slynges sideveis mot en jernstolpe i en fart av 29 kilometer i timen. Bilene får poeng etter hvor godt de beskytter føreren.

Den fysiske testen er altså uendret. Men mange av omstendighetene er revidert.

Alt om de nye kollisjonstestene


For det første var det tidligere opp til produsenten å bestemme om bilen skulle gjennomføre stolpetesten. Heretter er stolpetesten obligatorisk.

For det andre fokuserte Euro NCAP tidligere utelukkende på hodeskader. Heretter vil også skader mot bryst og maveregion bli analysert.

For det tredje var det tidligere ikke mulig å oppnå mer enn 2 poeng i denne testen. Heretter er maksimal oppnåelig poengsum 16 poeng, laveste poengsum 0 poeng. Men også her vil poengsummen bli delt på to før den legges sammen med de andre poengsummene. I praksis kan man derfor si at maksimal oppnåelig poengsum er 8 poeng.

D. Nakkeslengtesten (Rear impact (Whiplash))
Nakkeslengtesten, som er ny, består av flere komponenter. Først vurderes de geometriske aspektene ved selve forsetene, deretter hodestøttenes størrelse, utforming og avstand til passasjerenes hoder.

Alt om de nye kollisjonstestene


Deretter monteres setet i en rigg og en kollisjonsdukke plasseres i setet. Riggen utsettes så for brå akselerasjoner som skal simulere tre påkjørsler bakfra i ulike hastigheter.

Maksimal oppnåelig poengsum er 4 poeng, laveste poengsum 0 poeng.

2. Barnebeskyttelse (Child occupant)

Barnebeskyttelsetesten gjennomføres på samme måte som tidligere og gir mulighet for oppnåelse av inntil 49 poeng (100 prosent).

Testen går i hovedsak ut på at bilprodusenten velger ut to barneseter, ett for et 18 måneder gammelt og ett for et tre år gammelt barn. Produsenten velger selv om setene skal være av den frem- eller bakovervendte typen. Barnesetene monteres i bilens bakseter og kollisjonsdukker festes i barnesetene. Barnesetene deltar så i både front- og sidekollisjonstestene.

Poengene tildeles basert på fire hovedgrener:

Alt om de nye kollisjonstestene


A. Barnesetene I (Instructions): Merking og bruksanvisning: Inntil 6 poeng.

B. Barnesetene II (Installation): Brukervennlighet, vurdering av hvor lett eller vanskelig det er å montere setene på en korrekt måte: Inntil 4 poeng.

C. Barnesetene/bilen (Performance): Vurdering av hvor godt barna beskyttes i front- og sidekollisjonstestene: Inntil 19 poeng.

D. Bilen (Vehicle Based Assessment): Hvordan bilen er tilpasset bruk av barneseter. Blant annet vurderes antall trepunktsbelter, beltenes lengde og utforming, antall og type isofix-fester, antall toppankere, sittepute- og seterygg-utforming, mulighet for kollisjonsputeutkobling, advarsler og symboler osv.: Inntil 20 poeng.

3. Fotgjengerbeskyttelse (Pedestrian)

Fotgjengertesten gjennomføres på samme måte som tidligere og gir mulighet for oppnåelse av inntil 36 poeng (100 prosent).

Alt om de nye kollisjonstestene


Testen har som formål å ta rede på hvordan bilene vil skade fotgjengere som påkjøres i 40 kilometer i timen. For å finne ut av dette gjennomføres en rekke tester av bilens front. Så analyserer Euro NCAP hvordan bilen vil skade følgende legemsdeler:

A. Et barnehode: inntil 12 poeng.
B. En voksen persons hode: inntil 12 poeng.
C. En voksen persons lår: inntil 6 poeng.
D. En voksen persons legg: inntil 6 poeng.

4. Sikkerhetsutstyr (Safety assist)

Sikkerhetsutstyr-disiplinen er ny og gir mulighet for oppnåelse av inntil 7 poeng (100 prosent).

A. Beltevarslere: Beltevarslerpoengene var tidligere integrert i voksenbeskyttelse-karakteren, men er nå flyttet til den nye sikkerhetsutstyr-disiplinen. Det gis ett poeng for godkjent, akustisk beltevarsler for førersetet, ett poeng for fremre passasjersete og ett poeng for baksetene. Totalt kan det altså tildeles inntil 3 poeng.

Alt om de nye kollisjonstestene


B. Antiskrens/ESP (ESC, Electronic Stability Control): Det vil heretter også gis poeng for en av de viktigste bilsikkerhets-oppfinnelsene i moderne tid; antiskrens, ofte kalt ESP. Bilen vil bli tildelt 3 poeng hvis ESP er standardutstyr for samtlige modellvarianter i hele Europa - eller hvis antiskrens er tilgjengelig som ekstrautstyr i samtlige varianter og produsenten kan dokumentere at det er grunn til å forvente at minst 85 prosent av bilene som blir solgt vil være utrustet med ESP. Prosentsats-kravet vil forøvrig stige til 90 prosent i 2010 og 95 prosent i 2011. I 2012 vil det kun tildeles poeng hvis ESP er standardutstyr i samtlige modellvarianter.

C. Hastighetsbegrenser: Det vil heretter også gis 1 poeng for biler med hastighetsbegrenser. Med hastighetsbegrenser menes en teknologi som gir føreren mulighet til å programmere en hastighet bilen vanligvis ikke vil overstige (unntaket er fullt gasspådrag).

D. Hastighetsvarsler: Det vil heretter også gis 0,5 poeng for biler med hastighetsvarsler. Med hastighetsvarsler menes en teknologi som gir føreren mulighet til å programmere en hastighet som innbærer varsling når den overstiges.
Det vil ikke kunne gis poeng for både hastighetsbegrenser og hastighetsvarsler. Det betyr at maksimal oppnåelig poengsum altså er 7.

Slik blir stjernene til

Når bilene har blitt tildelt poeng i de fire hoveddisiplinene, gjøres de fire summene av en eller annen grunn om til prosentsatser (prosent måloppnåelse). En bil som for eksempel har oppnådd 18 av 36 oppnåelige poeng i fotgjengerbeskyttelse, vil ha 50 prosent måloppnåelse i denne disiplinen. Fordi de er fire hoveddisipliner, vil bilen ende opp med 4 prosentsatser.

Alt om de nye kollisjonstestene


Men ikke alle de fire prosentsatsene tillegges like stor vekt av Euro NCAP, som blant annet mener at voksenbeskyttelse-testene er viktigere enn de tre andre disiplinene. De fire disiplinene vektes på følgende måte:

1. Voksenbeskyttelse: 50 prosent vekt
2. Barnebeskyttelse: 20 prosent vekt
3. Fotgjengerbeskyttelse: 20 prosent vekt
4. Sikkerhetsutstyr: 10 prosent vekt

Stjerneskalaen

Deretter legges de fire vektede prosentsatsene sammen og bilen ender opp med et nytt, summert prosenttall. Dette gir grunnlag for antall stjerner etter følgende skala (2009):

1 stjerne: minimum 20 prosent
2 stjerner: minimum 35 prosent
3 stjerner: minimum 45 prosent
4 stjerner: minimum 55 prosent
5 stjerner: minimum 70 prosent

Progressivt strengere krav

For å ytterligere komplisere det hele, legges det opp til at kravene skal økes progressivt de kommende årene, slik at det skal bli stadig vanskeligere å oppnå gode resultater.

Alt om de nye kollisjonstestene


I 2010 ble kravene skjerpet inn og ble som følger:
1 stjerne: minimum 25 prosent
2 stjerner: minimum 35 prosent (uendret)
3 stjerner: minimum 50 prosent
4 stjerner: minimum 60 prosent
5 stjerner: minimum 75 prosent

I 2012 og fremover vil kravene bli som følger:
1 stjerne: minimum 45 prosent
2 stjerner: minimum 55 prosent
3 stjerner: minimum 60 prosent
4 stjerner: minimum 70 prosent
5 stjerner: minimum 80 prosent

En prosentsats som i år eksempelvis vil holde til å oppnå 3 stjerner - la oss si 46 prosent - vil altså i 2012 kun kvalifisere til 1 stjerne.

Minimumskrav i alle disipliner

Alt om de nye kollisjonstestene


Men det stopper ikke der. Euro NCAP er nemlig naturlig nok bekymret for at en bil med store svakheter på ett eller flere områder likevel skal klare å oppnå en høy summert prosentsats og dermed et høyt antall stjerner. Derfor er det i tillegg satt minimumskrav for alle de fire hoveddisiplinene:

5 stjerner

For å oppnå 5 stjerner måtte en bil i 2009 minimum ha oppnådd disse prosentsatsene i de ulike disiplinene (i parentes de progressivt strengere satsene for 2010 og 2012):

1. Voksenbeskyttelse: 75 prosent (80, 80)
2. Barnebeskyttelse: 70 prosent (75, 75)
3. Fotgjengerbeskyttelse: 25 prosent (40, 60)
4. Sikkerhetsutstyr: 60 prosent (60, 60)

4 stjerner

For å oppnå 4 stjerner må en bil i 2009 minimum ha oppnådd disse prosentsatsene i de ulike disiplinene (i parentes de progressivt strengere satsene for 2010 og 2012):

1. Voksenbeskyttelse: 60 prosent (65, 70)
2. Barnebeskyttelse: 55 prosent (60, 60)
3. Fotgjengerbeskyttelse: 15 prosent (25, 50)
4. Sikkerhetsutstyr: 40 prosent (40, 40)

3 stjerner

For å oppnå 3 stjerner må en bil i 2009 minimum ha oppnådd disse prosentsatsene i de ulike disiplinene (i parentes de progressivt strengere satsene for 2010 og 2012):

1. Voksenbeskyttelse: 30 prosent (35, 40)
2. Barnebeskyttelse: 30 prosent (30, 30)
3. Fotgjengerbeskyttelse: 10 prosent (15, 25)
4. Sikkerhetsutstyr: 25 prosent (25, 25)

2 stjerner

For å oppnå 2 stjerner må en bil i 2009 minimum ha oppnådd disse prosentsatsene i de ulike disiplinene (i parentes de progressivt strengere satsene for 2010 og 2012):

1. Voksenbeskyttelse: 25 prosent (30, 30)
2. Barnebeskyttelse: 25 prosent (25, 25)
3. Fotgjengerbeskyttelse: 5 prosent (10, 15)
4. Sikkerhetsutstyr: 15 prosent (15, 15)

1 stjerne

For å oppnå 1 stjerne må en bil i 2009 minimum ha oppnådd disse prosentsatsene i de ulike disiplinene (i parentes de progressivt strengere satsene for 2010 og 2012):

1. Voksenbeskyttelse: 15 prosent (20, 20)
2. Barnebeskyttelse: 15 prosent (15, 15)
3. Fotgjengerbeskyttelse: 0 prosent (5, 10)
4. Sikkerhetsutstyr: 5 prosent (5, 5)

Ulik progresjon

Den som leser tallene grundig vil se det faktisk ikke vil bli strengere krav i sikkerhetsutstyr-disiplinen de kommende årene. Når det kommer til barnebeskyttelse vil kravene kun forsterkes for bilprodusenter som har ambisjoner om å oppnå 4 eller 5 stjerner. Kravene til voksenbeskyttelse ble strengere for alle stjernenivåer i 2010, men fra 2010 til 2012 vil kun kravene for den tredje og den fjerde stjernen forsterkes.

Alt om de nye kollisjonstestene


Når det gjelder fotgjengerbeskyttelse derimot, vil kravene bli markert forsterket både i 2010 og i 2012. Mens det i 2009 for eksempel kun var krav om 10 prosent måloppnåelse i fotgjengerbeskyttelse for å bli tildelt 5 stjerner, vil 10 prosent i 2012 ikke kvalifisere til mer enn 1 stjerne.

De av oss som skal forsøke å følge nøye med på Euro NCAP i tiden fremover, blir altså nødt til å holde tungen rett i munnen.

OPPSUMMERING

1. Voksenbeskyttelse: Maksimalt 36 poeng (100 prosent)
A. Frontkollisjontesten (maks. 16 p)
B. Sidekollisjonstesten (maks. 8 p)
C. Stolpetesten (maks. 8 p)
D. Nakkeslengtesten (maks 4 p)

2. Barnebeskyttelse: Maksimalt 49 poeng (100 prosent)

3. Fotgjengerbeskyttelse: Maksimalt 36 poeng (100 prosent)

4. Sikkerhetsutstyr: Maksimalt 7 poeng (100 prosent)
A. Beltevarslere (maks. 3 p)
B. Antiskrens/ESP (maks. 3 p)
C. Hastighetsbegrenser (maks. 1 p)
D. Hastighetsvarsler (maks. 0,5 p)

Hvor sikker er bilen du vurderer å kjøpe? Her får du full oversikt over samtlige biler som er testet av Euro NCAP.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer