Alna Trafikkskole

Strykstatistikk på kjøredelen siste tre år for Alna Trafikkskole. Ideellt bør de fleste elevene være godkjent av trafikkskolen før de går opp til førerprøven, og strykprosenten til de godkjente elevene bør være nærmest mulig lik null.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 64 16 % 3 0 % 15 %
1998 56 16 % 5 60 % 20 %
1999 39 8 % 2 50 % 10 %