Alkohol på tanken

I NECAR 5 bruker Mercedes-Benz metanol som bærer for hydrogenet som må til for å utvikle elektrisitet i en brenselscelle. Resultatet er ikke bare miljøvennlig, det er også klart for produksjon.

Alkohol på tanken
[Ugjyldig objekt (NAV)]

I 2004 regner Mercedes-Benz med at de første brenselscellebilene blir levert til kundene. Og vi betviler det ikke.

Et varerom fullt av brenselsceller

For bare se på hva som har skjedd siden Mercedes-Benz viste sin første brenselscellebil i 1994, NECAR 1. Bilen som var basert på en kassebil, MB100, hadde to sitteplasser - og et varerom fullt av brenselsceller, tanker og rør. All plass ble brukt til å frakte med seg det som skal bringe bilen fremover.

NECAR 5, det foreløpig siste medlemmet av NECAR-familien, er bygd på basis av en Mercedes-Benz A-klasse - og har like mye plass.

Alkoholisert NECAR

Forskjellen på de to bilene er ikke bare teknologiske fremskritt. For selv i dag byr det på problemer å lagre ren hydrogen, enten du lagrer det i gassform eller flytende ved minus 253 grader celcius. Og det er akkurat her den største forskjellen mellom de to bilene er. NECAR 1 brukte nemlig hydrogen i gassform til fremdrift, mens NECAR 5 bruker metanol.
Og fordelene er mange, ikke bare fordi metanol er lettere både å lagre og å fylle - men også fordi metanol kan utvinnes fra fornybare energikilder.

Fra metanol til hydrogen

Alkohol på tanken

Likevel er det ikke bare fordeler, for metanol må omgjøres til hydrogen før den kan bli forbrent i brenselscellen til NECAR 5. Og i den prosessen skapes det forurensning i form av klimagassen CO2. Likevel er ikke utslippet bekymringsverdig, for sammenliknet med selv de reneste bensinmotorene er utslippene av CO2 redusert med en tredjedel, mens utslipp av sot og andre forurensende stoffer så å si ikke forekommer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Økte ytelser, mindre plass

Den store nyheten med NECAR 5 er i og for seg ikke at man kan fylle metanol på tanken, det viste Mercedes-Benz allerede i 1997 med NECAR 3 som også var basert på A-klasse. Nyheten ligger i at man på bare tre år har greid å øke ytelsene samtidig som både vekt og størrelse på systemet har blitt kraftig redusert. For dersom man kjører bilene på vekten vil man finne at NECAR 3 veide 300 kilo mer enn hva NECAR 5 gjør - samtidig som systemet tar mindre plass i NECAR 5.

Også brenselscellene har blitt langt mer effektive i NECAR 5 enn hva de var i NECAR 3. For mens to brenselsceller i NECAR 3 utviklet 50 kilowatt, utvikler én celle i NECAR 5 75 kilowatt. Det holder til å gi bilen en toppfart på 150 kilometer i timen.

Som en el-bil

Alkohol på tanken

Trass i brenselceller og omformere som gjør metanol til vann er NECAR 5 i bunn og grunn en el-bil. For ved siden av varme utvinner brenselscellen strøm - og strømmen driver i sin tur en el-motor. Dermed blir NECAR 5 lettkjørt som en el-bil, og få bevegelige deler gjør den mer robust enn en bil med forbrenningsmotor.

Det eneste problemet kan vise seg å være kulden. For selv om Mercedes-Benz forsikrer oss at NECAR 5 kan kjøres og startes også i minusgrader, er det vanndamp som kommer ut av eksosrøret på NECAR 5. Og som vi alle vet fryser vanndamp når det blir kaldt. Slik sett kan vi kanskje være glade for at den globale oppvarmingen fortsatt har fire år på seg før de første bilene med brenselceller ruller ut på veien.