Er bilen din klar til å parteres? Nær alt kan saneres, eller gjenbrukes.  Foto: AUTORETUR
Er bilen din klar til å parteres? Nær alt kan saneres, eller gjenbrukes. Foto: AUTORETURVis mer

Aldri før har vi vraket flere biler

Spørsmålet er hvorfor, og ikke minst: Hvor blir de av?

I 2012 ble 120 000 kjøretøy gjenvunnet i Norge. Så langt i år har antallet økt, og det kan se ut som om 2013 blir et rekordår for bilvraking.

Pål Hansen, daglig leder i Bilgjenvinning AS, hevder at to runder med økning av vrakpanten har hatt stor betydning for det økende antallet vrakede biler. Men hvorvidt en økning i vrakpanten vil gi utslag i at flere kommer til å vrake bilene sine er det for tidlig å si noe om.

Gjenvinning i fokus

En ny avtale skal sikre at så mye som mulig av vrakede biler blir gjenvunnet. Avtalen vil gjelde fra 2015 og vil sørge for at Norge fra daværende tidspunkt skal oppfylle de felleseuropeiske kravene om gjenvinning materialer fra utrangerte biler.

Ansvaret vil i hovedsak bli fordelt med tre hovedaktører, Bilgjenvinning AS, Norsk Gjenvinning Metall AS og Bilretur AS/H.J. Hansen.

Disse selskapene vil igjen inngå underavtaler med ulike bilopphuggere over hele landet slik at alle landsdeler blir dekket.

Av disse er det Bilgjenvinning AS som er den største aktøren, og skal ta hånd om ca 50 % av alle vrakbiler i Norge.

Miljøkrav

Miljøvennlig bilopphugging, eller miljøsanering som det heter, handler om at bilen din tas hånd om på den måten som best gagner miljøet og verner om jordens naturressurser den dagen den har kjørt sin siste mil.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Autoretur AS skal sørge for at vrakingen er i tråd med, og tilfredsstiller miljøkravene. Selskapet eies av de ulike bilimportørene. Fra 1. januar 2007 tok de over ansvaret fra tidligere SFT, eller Klima – og forurensningsdirektoratet som det heter i dag. Sammen har bilimportørene et overordnet ansvar for bilene deres blir tatt hånd om på en god og miljøvennlig måte, når de ikke lenger er kjørbare. Det er forøvrig ikke bare biler og tomflasker som kan pantes.

Erik Andresen, daglig leder i Autoretur AS Foto: Autoretur
Erik Andresen, daglig leder i Autoretur AS Foto: Autoretur Vis mer


Erik Andresen, daglig leder i Autoretur AS, hevder at bilgjenvinning er like viktig for miljøet som CO2 utslipp.

-Bilgjenvinning er veldig viktig for miljøet. Derfor har vi laget et miljøregnskap for gjenvinning hvor vi beregner gevinsten i redusert CO2-utslipp.

I dag er kravet at 85 % av bilens vekt skal gjenvinnes, noe som overholdes med god margin, da hele 93, 8 prosent av bilens vekt gjenvinnes i dag. Likevel ønskes en økning til 95 % og Andresen forteller at det jobbes med å utvikle teknologi for å bedre gjenvinningen.

-Det jobbes med å utvikle bedre teknologi for gjenvinning. Det er ulike veier mot målet, men mye av fokuset ligger her på Post Shredder Techonolgy. Dette er teknologi som handler om hvordan de ulike fragmentene man sitter igjen med etter opphugging best kan gjenbrukes.

Foruten retursystemer for biler, så har Oslo også verdens største optiske sorteringsanlegg som sorterer avfall ved hjelp av kamerateknologi.

Tonnevis med skrap

I fjor ble det behandlet 116 000 tonn med skrap og avfall gjennom returordningen. 90 000 tonn gikk til materialgjenvinning mens de resterende 26 000 tonnene gikk til energigjenvinning. I alt 16 000 tonn ble brukt igjen.

Av en bils totalvekt blir gjennomsnittelig 750 kilo av metaller gjenbrukt. I fjor ble totalt 93,8 prosent av bilens vekt gjenbrukt eller gjenvunnet. Målet med den nye avtalen er at dette skal økes til 95 % i 2015.

Stor betydning

Det er miljøaspektet som veier tyngst ved avtalen, og teknologisk utvikling er viktig for at målet nås. Det er de tre hovedaktørene som har ansvaret for å finne ny teknologi for bedre gjenvinning, fortelle Andresen. Miljøregnskapet de har utviklet viser at innsparingene som gjenvinningen i Autoretur representerer, utgjør hele 137 000 tonn CO2, eller tilsvarende det årlige utslippet til 60 000 biler.

-Det vil aldri bli mulig å gjenvinne en bil 100 % prosent, da alle biler inneholder avfallsstoffer. Men, det er viktig å arbeide for og nå et høyest mulig tall, og 95 % veldig bra.

Se systemet i drift: