Advarsel: Ulovlig laserdetektor

Det finnes et stort utvalg av ulike radar- og laservarslere og "jammere" - elektroniske enheter som enten varsler at det er kontroll i nærheten, eller som forstyrrer signalene slik at politiet ikke får en riktig avlesing på sine instrumenter.

Så sent som rett før helgen fant vi ovenstående annonse i Dagbladet. Vi ringte nummeret som var oppgitt, og snakket med en representant for leverandøren. De kunne sende oss en laser-"jammer" pr. postordre, eller vi kunne stikke innom en bestemt adresse.

Firmanavnet var ikke oppgitt i annonsen, vedkommende som svarte på vår henvendelse svarte dessuten med et annet firmanavn enn det telefonnummeret var registrert på.

Et forhold er hvorvidt slike enheter virker, et annet forhold er hvorvidt de er lovlige. En rask telefon til Utrykningspolitiet viste at disse enhetene med stor grad av sannsynlighet fungerer - Utrykningspolitiet har nemlig gått inn for at slike enheter forbys på lik linje med radarvarslere. Laser-jammeren fungerer slik at den sender ut et lyssignal på samme frekvens som politiets lasere, slik at politiet får en feilmelding på sine apparater.

Allerede forbud mot radarvarslere

Radarvarslere har vært forbudt siden 1994, og Utrykningspolitiet har nå bedt Justisdepartementet om å utrede et tilsvarende forbud mot Laser-jammere. UP håper på og regner med at et slikt forbud vil komme før årsskiftet. Det foreligger ikke klare retningslinjer for hva slags straffereaksjon politiet kan ty til, men radarvarslere blir beslaglagt, og innehaver/sjåfør av bilen blir anmeldt dersom politiet finner slikt utstyr i en bil.

Selv om laser-jammere tilsynelatende fungerer slik de er ment å fungere, har UP også strategien klar dersom de finner ut at dette blir et utbredt problem. En Laser-jammer blir som regel montert foran på bilen, men politiet kan like gjerne måle biler bakfra som forfra. For å være helt sikret må man derfor montere sensorer både foran og bak på bilen.

Det er gratis å sikre seg mot bøter

Bilredaksjonens klare anbefaling er å la være å montere slikt utstyr. Skal du være sikret både forfra og bakfra, blir utstyret såvidt dyrt at du skal ha unngått å få relativt mange fartsbøter for at det skal "lønne seg" å montere slikt utstyr.

Det er imidlertid en helt gratis måte å sikre seg mot fartsbøter - nemlig å forholde seg til fartsgrensene.