ABS Kjøreskole A/S

Strykstatistikk på kjøredelen siste tre år for ABS Kjøreskole A/S. Ideellt bør de fleste elevene være godkjent av trafikkskolen før de går opp til førerprøven, og strykprosenten til de godkjente elevene bør være nærmest mulig lik null.